Konferencja „W kierunku zielonej gospodarki” w otoczeniu 4. ŚFN KATOWICE

Marszałek Województwa Jakub Chełstowski zaprasza na międzynarodową konferencję pt. „W kierunku zielonej gospodarki”, która odbędzie w otoczeniu tegorocznego Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Konferencja jest zaplanowana w dniach 27-28 stycznia 2020 r. na scenie audytoryjnej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i zgromadzi szerokie, międzynarodowe grono znamienitych gości  z całej Europy na czele z Panią Komisarz ds. Polityki Spójności i Reform Elisa Ferreira.

Uczestnicy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas debaty służącej poszukiwaniu rozwiązań wobec najważniejszych wyzwań związanych z transformacją regionów węglowych w kierunku „zielonej” gospodarki.

Województwo Śląskie, jako największy region górniczy w Unii Europejskiej podjęło się  obowiązków gospodarza całego przedsięwzięcia, potwierdzając tym samym swoje aspiracje do miana jednego z liderów debaty  nad przyszłością przemysłu węglowego w Europie w kontekście realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Każdy, kto jest zainteresowany tą tematyką, może również wziąć udział w tym międzynarodowym dialogu. 

Aby zapisać się na konferencję wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.

Polski
Główna grafika: 
Tło nagłówka: