Jesteś tutaj

Laboratorium festiwalowe – weź udział w badaniach!

Laboratorium festiwalowe to nowa inicjatywa umożliwiająca uczestnikom 3. ŚFN stanie się częścią badań naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE przyciąga co roku  tysiące ludzi z różnych środowisk i w różnym wieku, którzy stanowią niezwykle interesującą grupę respondentów dla różnego rodzaju badań, m.in. ankietowych. Uczestnicy 3. ŚFN, którzy odwiedzą Laboratorium mogą wziąć udział w wybranych badaniach oraz porozmawiać z jego organizatorami na temat ich celu oraz znaczenia.

Poniżej prezentujemy listę i opisy prowadzonych badań. Zachęcamy do wzięcia udziału w nich!

Jaka jest Twoja moralność?

Podczas badania dowiesz się, jaka jest Twoja moralność, tzn. zapytamy Cię o Twój moralny obraz siebie, o Twoje moralne poglądy i zachowania. Dowiesz się np., czy jesteś raczej utylitarystą, czy deontologiem, jaki masz poziom moralnego absolutyzmu, jakie wartości cenisz najbardziej na tle innych lub też jak ważna jest dla Ciebie Twoja moralna tożsamość.

Prowadzący: Mariola Paruzel-Czachura
Czas trwania: 20 minut
Charakterystyka grupy badawczej: dorośli Polacy 
Forma badania: Ankieta internetowa poprzez stronę www.mojamoralnosc.pl Badany od razu otrzyma informację zwrotną o swoich wynikach. Ankieta do wypełnienia na miejscu lub w domu.

Moralny obraz siebie i wybrane poglądy moralne u studentów

Badanie jest prowadzone w ramach pracy magisterskiej i dotyczy moralnego obrazu siebie i wybranych poglądów moralnych u studentów, którzy ściągają pliki przez Internet.

Prowadzący: Monika Bechta
Czas trwania: 30 minut
Charakterystyka grupy badawczej: studenci w wieku 18–30 lat (z wyjątkiem studentów psychologii)
Forma badania: Ankieta internetowa. Badani otrzymują link do badania, które mogą otworzyć na telefonie lub komputerze. Polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Formy i rodzaje zainteresowań pokolenia 60+

Celem badania jest poznanie zainteresowań pokolenia 60+. W badaniu respondenci będą pytani o preferencje i możliwości rozwoju swoich zainteresowań, czy środowisko/otoczenie sprzyja takim preferencjom, czy sami poprzez wolontariat mogą rozwijać zainteresowania/hobby oraz czy własny rozwój jest ważną częścią ich funkcjonowania. Ankieta będzie się składać z kilkunastu pytań tak, aby poznać preferencje osób starszych dotyczących zainteresowań, ale także dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Prowadzący: Wiesława Walkowska
Czas trwania: 15 minut
Charakterystyka grupy badawczej: osoby 60+
Forma badania: Ankieta skierowana do respondentów z pytaniami zamkniętymi i otwartymi.

Poziom wiedzy mieszkańców województwa śląskiego na temat transpłciowości

Celem badania jest ocena poziomu wiedzy oraz postaw wobec osób wykraczających poza społecznie oczekiwaną dychotomię płciową.
Wyniki zostaną opublikowane w formie publikacji naukowej.

Prowadzący: Maciej Bożek
Czas trwania: 25 minut
Charakterystyka grupy badawczej: osoby pomiędzy 15 a 90 rokiem życia
Forma badania: Bateria trzech  testów psychologicznych. Badanie polega na wypełnieniu testów.

Poglądy moralne

Badane będą ogólnie pojęte poglądy moralne (m.in. amoralny absolutyzm, wartości, ocena moralna konkretnych czynów). 

Prowadzący: Kamila Rejowska
Czas trwania: 25 minut
Charakterystyka grupy badawczej: osoby pełnoletnie
Forma badania: Rozdawane będą ulotki z linkami do ankiet (autorce badań zależy na pełnym poczuciu anonimowości u osób badanych).

Kształtowanie się postaw politycznych młodzieży w wieku 15–18 lat

Temat kształtowania się postaw politycznych osób w wieku przedwyborczym nie jest właściwie w Polsce przedmiotem badań. Autorka badania na potrzeby swojej pracy magisterskiej prowadziła już badania wpływu agresji w polityce na wyborców w wieku 18–26 lat (również były to badania innowacyjne). Obecnie chce zbadać, czy istnieje korelacja pomiędzy wynikami badań obecnych i poprzednich oraz w jaki sposób młodzi ludzie poniżej 18. roku życia pozyskują informacje z dziedziny polityki, przetwarzają je oraz wykorzystują. Chce również sprawdzić ich podatność na różnego rodzaju treści populistyczne. Wyniki badań posłużą m.in. do stworzenia programu edukacji politycznej i obywatelskiej dla osób młodych (15–25 lat), co wpłynąć może znacząco na poprawę jakości sceny politycznej w Polsce.

Prowadzący: Anna Robak
Czas trwania: 30 minut
Charakterystyka grupy badawczej: młodzież w wieku 15–18 lat z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania oraz status materialny rodziny (można odmówić podania ostatniej informacji).
Forma badania: Ankieta. Uczestnicy będą proszeni o wypełnienie kwestionariusza składającego się z metryczki oraz pytań mających na celu zmierzyć ich poziom poinformowania politycznego oraz odporność na manipulacyjne treści.

Aktywność prospołeczna Polaków

Celem badania jest rozpoznanie skali, rodzaju oraz czynników motywujących do podejmowania aktywności prospołecznej Polaków. Ankieta będzie anonimowa i uczestnicy nie będą otrzymywali swoich wyników badania bezpośrednio po jego przeprowadzeniu, jednakże zostaną one opracowane zbiorczo i na ich podstawie przygotowany zostanie artykuł naukowy.

Prowadzący: Katarzyna Słania
Czas trwania: 5–10 minut
Charakterystyka grupy badawczej: młodzież powyżej 16. roku życia oraz dorośli
Forma badania: Ankieta (anonimowa) polegająca na wypełnieniu kilku lub kilkunastu pytań (zamkniętych oraz otwartych).

Polski
Główna grafika: 

Nazwa użytkownika