Jesteś tutaj

„Myślenie na scenie” – poznaj uczestników debaty: prof. Meissner

Zapowiadając debatę naukową „Czy nauka może nas uratować?”, która w ramach pierwszego dnia Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE 2017 odbędzie się w czwartek 30 listopada w Teatrze Śląskim, przedstawiliśmy już moderatora dyskusji prof. Tadeusza Sławka oraz pierwszą z panelistów prof. Ewę Bartnik. Dziś krótka sylwetka kolejnego gościa – prof. Krzysztof A. Meissnera.

Profesor Meissner to niezwykle ceniony fizyk teoretyczny, specjalista w zakresie teorii cząstek elementarnych oraz teorii grawitacji. Jest autorem wydanego w 2002 roku podręcznika Klasyczna teoria pola, a na łamach najbardziej prestiżowych czasopism naukowych (m.in. „Physical Review Letters”, „Physical Review D”, „Classical and Quantum Gravity”, „Physics Letters B”) opublikował ponad 60 prac i artykułów.

Od momentu ukończenia w 1985 roku studiów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego prof. Meissner pracuje w tamtejszej Katedrze Teorii Cząstek i Oddziaływań Elementarnych. Tam też w 1997 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora uzyskał w roku 2006.

W latach 2009–2011 był dyrektorem naukowym Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana. W 2011 roku w skład Instytutu, zajmującego się badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i fizyka jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny, włączono Instytut Energii Atomowej POLATOM, tworząc w ten sposób Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Prof. Meissner uczestniczy również w badaniach prowadzonych w siedzibie CERN pod Genewą.

Prof. Krzysztof A. Meissner jest uznanym dydaktykiem akademickim oraz popularyzatorem nauki, a za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie fizyki, a także za osiągnięcia w działalności na rzecz popularyzacji nauki został w 2013 roku odznaczony Orderem Odrodzenia Polski.

Polski
Główna grafika: 

Nazwa użytkownika