Jesteś tutaj

„Myślenie na scenie” – poznaj uczestników debaty: prof. Sławek

Miejscem wydarzeń pierwszego dnia Śląskiego Festiwalu Nauk KATOWICE 2017 będzie Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego. Program festiwalowego prologu podzielono na trzy części – druga nosi tytuł „Myślenie na scenie”, a w jej ramach odbędzie się debata naukowa „Czy nauka może nas uratować?”. Jej moderatorem będzie prof. Tadeusz Sławek.

Profesor Sławek to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych przedstawicieli myśli humanistycznej w Polsce i niekwestionowany autorytet w zakresie teorii i historii literatury, komparatystyki literackiej oraz pogranicza literatury, kultury i filozofii. Z wykształcenia jest filologiem polskim i angielskim, a jego „umiłowanie słowa” objawiło się w działalności nie tylko literaturoznawcy, ale także poety, prozaika, tłumacza i eseisty. Szczególne miejsce wśród  jego zainteresowań naukowych zajmują historia literatury angielskiej i amerykańskiej oraz komparatystyka literacka.

Profesor Sławek ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w rodzinnych Katowicach, po czym wyjechał do Krakowa, gdzie na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował polonistykę (magisterium w roku 1969) oraz anglistykę (ukończoną w 1971 roku). W tym samym roku powrócił na Śląsk – początkowo na Uniwersytecie Śląskim pracował jako lektor języka angielskiego. W roku 1978 na UŚ obronił doktorat, a w 1986 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1992.

Przez całe zawodowe życie Profesor Sławek związany jest z Uniwersytetem Śląskim, na którym pracę dydaktyczno-naukową z powodzeniem łączył ze sprawowaniem funkcji administracyjnych: był kierownikiem Zakładu, przewodniczącym dwóch senackich komisji, prodziekanem Wydziału Filologicznego, a w latach 1996–2002 rektorem UŚ. Z końcem drugiej kadencji rektorskiej został kierownikiem Katedry Literatury Porównawczej, której szefował przez dekadę. Zdolności organizacyjne wykorzystywał również w strukturach ogólnopolskich – był m.in. wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

W dorobku Profesora Sławka nie brakuje doświadczeń zagranicznych: wielokrotnie prowadził wykłady gościnne w charakterze visiting profesor na uczelniach w Neapolu, Norwich i Stanford, był również stypendystą Fundacji Fullbrighta na uniwersytecie w San Diego (1979–80), gdzie wykładał dokładnie 10 lat później.

Przekładał z języka angielskiego poezję m.in. Williama Blake’a, Allena Ginsberga, Thomasa Mertona czy Seamusa Heaney’a. Tłumaczył teksty piosenek Johna Lennona, Jima Morrisona i Pete’a Sinfielda (autora tekstów do utworów grupy King Crimson). Profesor Sławek jest znanym amatorem i propagatorem muzyki rockowej z przełomu lat 60. i 70., i to właśnie tę muzykę przede wszystkim można było usłyszeć w audycjach „Uszy duszy”, które przez wiele lat prowadził najpierw w Radiu eM, a następnie w Radiu Katowice.

Jego zamiłowanie do literatury i muzyki przejawia się również w trwającej od 1978 roku współpracy z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim. Wypracowanej przez nich formy „eseju na głos i kontrabas” – recytacji poezji przy akompaniamencie kontrabasu – można posłuchać na płytach (wydanych nakładem wytwórni Off Records) oraz na koncertach.

Profesor Sławek jest stałym publicystą „Tygodnika Powszechnego”, w przeszłości publikował też w „brulionie”, katowickiej „Gazecie Wyborczej”, „Res Publice Novej czy „Odrze”.

W dorobku pisarskim Profesora Sławka warto wskazać kilka najnowszych pozycji, takich jak monumentalna praca o H.D. Thoreau Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata (2009) czy monografia NICowanie świata. Zdania z Szekspira (2012).

Profesor Sławek był przewodniczącym Rady Programowej projektu „Katowice Europejską Stolicą Kultury 2016”, a wieloletnia działalność na rzecz Katowic, Śląska i społeczeństwa została doceniona szeregiem odznaczeń i nagród o charakterze lokalnym i ogólnopolskim, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodą Lux ex Silesia oraz nagrodą Scientia et Arte.

Debatę naukową „Czy nauka może nas uratować?” zorganizowaną w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE 2017 polecamy uwadze zwłaszcza tych z Państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji usłyszeć Profesora Sławka na żywo.

Polski
Główna grafika: 

Nazwa użytkownika