Jesteś tutaj

POP Science: zakończyliśmy nabór zgłoszeń do konkursu

Do 25 listopada przyjmowaliśmy zgłoszenia do konkursu POP Science. Inicjatywa, która debiutuje w programie Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE przy jego czwartej edycji, ma na celu promowanie i nagrodzenie działalności popularyzatorów nauki. Pomysł ten spotkał się z naprawdę sporym zainteresowaniem: nadesłano bowiem aż 65 kandydatur!

Zgłoszenia do POP Science zbieraliśmy dwoma kanałami: można było poinformować o czyjejś działalności popularyzatorskiej (takich kandydatur otrzymaliśmy 23), ale także – zaproponować własne projekty i przedsięwzięcia (42 zgłoszenia). Razem odnotowano 65 zgłoszeń. Ze wszystkimi nadesłanymi zgłoszeniami zapozna się teraz jury konkursowe, które nominuje po kilku uczestników w każdej z pięciu kategorii, a są nimi:

  • wideoblog,
  • blog lub strona internetowa,
  • audycja radiowa lub podcast,
  • myśl globalnie, działaj lokalnie – naukowiec lub/i wykładowca akademicki szkoły wyższej działającej na terenie województwa śląskiego,
  • myśl globalnie, działaj lokalnie – mieszkaniec województwa śląskiego.

Oficjalne nominacje zostaną ogłoszone w grudniu, wtedy też uruchomimy procedurę głosowania.

Szczegóły dotyczące konkursu POP Science znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym w zakładce „POP Science”.

Polski
Główna grafika: 
Tło nagłówka: 

Nazwa użytkownika