Jesteś tutaj

ŚNN 2022 – Politechnika Śląska

Szanowni Państwo – Pracownicy i Doktoranci Politechniki Śląskiej,

stało się już doroczną tradycją, że wiodące uczelnie województwa śląskiego podejmujące się wspólnie organizacji Śląskiego Festiwalu Nauki, nominują kandydatów do Śląskiej Nagrody Naukowej według przyjętych reguł oraz na posiedzeniu Kapituły wybierają laureatów. Zaszczyt ten otrzymują wybitne osobistości, które przyczyniają się znacząco do doskonałości naukowej naszych uczelni, poprawy warunków życia społeczeństwa, wzrostu gospodarczego oraz promocji województwa śląskiego jako regionu inwestującego w rozwój oparty na wiedzy. Śląska Nagroda Naukowa jest wyjątkowym wyróżnieniem, cenionym w życiorysie naukowca. W 2022 roku nabiera ona dodatkowego znaczenia w związku z aktywnością naszych uczelni w ramach Europejskiego Miasta Nauki. Rozpoczynamy właśnie procedurę wyboru kandydatów do Nagrody. W Politechnice Śląskiej będziemy poszukiwać osób o wyjątkowej aktywności naukowej w priorytetowych obszarach badawczych.

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
Prorektor ds. nauki i rozwoju
Członek Kapituły Śląskiej Nagrody Naukowej

PROCEDURA WYŁANIANIA KANDYDATÓW

Polski
StrefaWWW: 

Nazwa użytkownika