Zostań Promotorem ŚFN

Przygotowując czwartą edycję Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, nieustannie poszukujemy sposobów, aby możliwie najpełniej rozwijać naszą inicjatywę i towarzyszące jej idee. Dlatego właśnie zapraszamy do współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół z województwa śląskiego – czyli te osoby, które mają największy wpływ na chłonne umysły młodych ludzi – do stania się Promotorem ŚFN.

 

Kim jest Promotor Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE?

Promotorzy Śląskiego Festiwalu Nauki to osoby zakochane w nauce, nieustannie poszerzające swoją wiedzę, aktywnie uczestniczące w życiu społecznym. Uczestnicy wydarzeń popularyzujących naukę i konferencji naukowych w Polsce i za granicą, pracujące zawodowo z młodzieżą, pasjonaci potrafiący swoim zaangażowaniem zarażać innych.

 

Jakie kryteria trzeba spełnić, by zostać Promotorem ŚFN KATOWICE?

Promotorem ŚFN KATOWICE może zostać każdy nauczyciel. Liczy się pasja i chęć zaangażowania w działania Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona – o przyjęciu decydować będzie ocena merytoryczna wniosku.

 

Jakie korzyści wynikają z bycia Promotorem Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE?

 • Promotor ŚFN KATOWICE oraz zgłoszona przez niego grupa otrzymują gwarancję uczestnictwa w wydarzeniu, a także pierwszeństwo w rejestracji.
 • Promotor ŚFN KATOWICE otrzymuje bon o wartości 100 zł na wybraną formę zajęć z oferty Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, do wykorzystania do końca roku 2020.
 • Po zakończeniu Festiwalu Promotor ŚFN KATOWICE otrzymuje certyfikat pracy, który potwierdza zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.
 • Promotor ŚFN KATOWICE może skorzystać z jednorazowych zajęć pokazowych zorganizowanych dla społeczności szkolnej przez przedstawicieli Festiwalu.
 • Promotor ŚFN KATOWICE, jako jedna z niewielu osób, ma realny wpływ na tworzenie Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE – okazją do analizy Festiwalu i wypracowania nowych rozwiązań będzie spotkanie podsumowujące dla wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie ŚFN KATOWICE.
 • ŚFN KATOWICE stanowi również okazję do zdobycia cennego doświadczenia podczas współpracy przy największym festiwalu naukowym na Śląsku. 
 • Promotorzy ŚFN otrzymają również pakiet gadżetów festiwalowych.  

 

Jakie obowiązki ma Promotor? 

 • Aktywne promowanie Festiwalu w szkole i poza nią, w tym także dnia rodzinnego Festiwalu (niedzieli 26 stycznia 2020 roku) podczas spotkań z rodzicami. 
 • Relacjonowanie w mediach społecznościach udziału w Śląskim Festiwalu Nauki KATOWICE. 
 • Obecność na wydarzeniu.
 • Pełnienie funkcji doradczej – analiza i ewaluacja Festiwalu oraz wypracowania nowych rozwiązań.

 

Rejestracji można dokonać TUTAJ do 4 grudnia 2019.

Polski
Tło nagłówka: