Forum Polskich Organizatorów Festiwali Naukowych: spotkanie robocze w pandemicznych okolicznościach

We wtorek 23 lutego Śląski Festiwal Nauki KATOWICE był gospodarzem spotkania roborczego w ramach Forum Polskich Organizatorów Festiwali Naukowych. W wydarzeniu przeprowadzonym w formule online wzięli udział przedstawiciele 15 podmiotów przygotowujących festiwale naukowe w całej Polsce oraz Łukasz Wilczyński – prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, pomysłodawca i współorganizator projektu European Rover Challenge (jednych z największych na świecie międzynarodowych zawodów robotyczno-kosmicznych).

– Nie ma żadnych wątpliwości: epidemia koronawirusa wzmocniła potrzebę popularyzację nauki – powiedział prof. dr hab. Ryszard Koziołek, dyrektor generalny ŚFN KATOWICE oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – Niestety, sceptycyzm względem szczepionki przeciwko wirusowi Sars-Cov-19 dostrzegamy również wśród środowiska naukowego. Uonacznia nam to jednak kolejny niezwykle ważny cel, jaki stoi przed wszystkimi festiwalami nauki: musimy przekonać nieprzekonanych, że szczepionki są dobre i potrzebne. Ideą naszych przedsięwzięć nie może być już tylko wywołanie efektu wow u odbiorców – musi nastąpić przejście od tego efektu do chęci rozwiązywania konkretnych problemów, takich jak chociażby koronawirus – zaznaczył prof. Koziołek.

Organizatorzy festiwali wymienili się doświadczeniami w zakresie przeprowadzania wydarzeń w trudnych okolicznościach podyktowanych przez pandemię. Właściwie wszyscy uczestnicy forum starają się odpowiedź sobie na pytanie, w jakim stopniu najbliższe edycje mają być realizowane online, wszyscy również przekładają terminy festiwali na jesień 2021 roku. Decyzję o wyłącznie zdalnym charakterze wydarzenia podjął już Dolnośląski Festiwal Nauki. Inne inicjatywy, jak na przykład Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie, zastanawiały się nad wykorzystaniem innych niż dotychczas miejsc, dzięki którym przeprowadzenie imprezy byłoby sprawniejsze i bezpieczniejsze – przedstawiciele festiwalu krakowskiego rozważali przeniesienie się z rynku do Tauron Areny, postanowili pozostać jednak w zwyczajowej lokalizacji.

– Zeszłoroczna edycja European Rover Challenge odbyła się już w formule hybrydowej i tak też będzie w tym roku – zapowiedział Łukasz Wilczyński. – Kierujemy się zasadą, że uczestnik online równa się uczestnikowi onside, a zatem widz biorący udział za pośrednictwem internetu może zajrzeć wszędzie tam, gdzie dostęp ma widz będący na miejscu rywalizacji. Uważam, że działamy w tak wyjątkowych okolicznościach, że nie powinni się państwo bać, że coś nie wyjdzie. Jeśli pytają mnie państwo o rady, to to właśnie są dwie najważniejsze – stwierdził pomysłodawca ERC.

Uczestnicy spotkania rozmawiali też o wspólnych inicjatywach, które zacieśniłyby współpracę między festiwalami naukowymi w Polsce (na razie nie chcielibyśmy jeszcze zdradzać szczegółów). Warto przypomnieć, że czwartej edycji ŚFN KATOWICE w styczniu 2020 roku towarzyszyło pierwsze Forum Polskich Organizatorów Festiwali Naukowych, podczas którego podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia sieci współpracy pod nazwą Porozumienie Organizatorów Festiwali Nauki w Polsce.

To, o czym możemy powiedzieć już teraz, to projekt Akademii Popularyzatora, czyli cykl spotkań, podczas których najlepsi polscy, ale także zagraniczni (dzięki kontaktom ŚFN z festiwalami w Cheltenham oraz Belfaście) popularyzatorzy nauki dzieliliby się dobrymi praktykami w tym zakresie z wszystkimi chcącymi rozwijać swój warsztat.

Piąta edycja Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE odbędzie się w 2021 roku – wciąż trwają starania, aby móc przeprowadzić go w możliwe najlepszym dla wszystkich zainteresowanych stron terminie. Póki co zachęcamy do zapoznania się z podsumowanie dotychczasowych czterech edycji ŚFN:

 

Polski
Główna grafika: 
Tło nagłówka: 

Edycja: