Strona Główna

Counters: 
Value: 
126
Counter name: 
wykładów
Icon: 
fa-university
Value: 
71
Counter name: 
warsztatów
Icon: 
fa-cut
Value: 
148
Counter name: 
stanowisk pokazowych
Icon: 
fa-paper-plane
Value: 
39
Counter name: 
wydarzeń
Icon: 
fa-magic
Value: 
26
Counter name: 
partnerów
Counter subtitle: 
Chcesz zostać partnerem lub sponsorem? <b><a href='" + $scope.registrationFormUrl + "'>Kliknij tutaj!</a></b>
Icon: 
fa-rocket
Value: 
8134
Counter name: 
powierzchni
Counter subtitle: 
sali wielofunkcyjnej
Suffix: 
m<sup>2</sup>
Icon: 
fa-external-link-square
Value: 
7
Counter name: 
organizatorów
Counter subtitle: 
UŚ, ŚUM, UE, POL ŚL, AM, ASP, Miasto&nbsp;Katowice
Icon: 
fa-certificate
Value: 
2300
Counter name: 
osób
Counter subtitle: 
odwiedziło autobus planety energii
Icon: 
fa-user
Value: 
1500
Counter name: 
nagród
Counter subtitle: 
rozdanych dzieciakom
Icon: 
fa-gift
Value: 
450
Counter name: 
osób
Counter subtitle: 
obsługujących stanowiska pokazowe
Icon: 
fa-user
Value: 
60
Counter name: 
grup
Counter subtitle: 
zgłoszonych grup zorganizowanych
Icon: 
fa-group
Organizatorzy: 
Nazwa: 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
WWW: 
http://www.us.edu.pl
Nazwa: 
Politechnika Śląska<br />&nbsp;
WWW: 
https://www.polsl.pl/
Nazwa: 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
WWW: 
http://www.sum.edu.pl/
Nazwa: 
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
WWW: 
https://www.asp.katowice.pl/
Nazwa: 
Miasto Katowice<br />&nbsp;
WWW: 
https://www.katowice.eu/
Slider: 
Image: 
Video: 
Image: 
Koordynatorzy: 
Nazwa: 
Uniwesrsytet Śląski w Katowicach
Osoby: 
Funkcja: 
Dyrektor generalny ŚFN 2017
Nazwisko: 
prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
ryszard.koziolek@us.edu.pl
Funkcja: 
p.o.Z-cy kanclerza UŚ
Nazwisko: 
Dariusz Laska
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
dariusz.laska@us.edu.pl
Funkcja: 
Dyrektor programowy
Nazwisko: 
dr Jerzy Jarosz
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
jerzy.jarosz@us.edu.pl
Funkcja: 
Dyrektor wykonawczy
Nazwisko: 
Justyna Szostek-Aksamit
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
justyna.szostek@us.edu.pl
Typ: 
Telefon
Wartość: 
508 876 438
Funkcja: 
Rzecznik prasowy ŚFN 2017
Nazwisko: 
Jacek Szymik-Kozaczko
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
rzecznik@us.edu.pl
Funkcja: 
Koordynator ds. promocji
Nazwisko: 
Martyna Fołta
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
martyna.folta@us.edu.pl
Funkcja: 
Koordynator ds. multimediów i organizacji techniki
Nazwisko: 
Radosław Aksamit
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
radoslaw.aksamit@us.edu.pl
Typ: 
Telefon
Wartość: 
512 104 427
Funkcja: 
Kordynator ds. partnerów instytucjonalnych i wystawców
Nazwisko: 
Gabriela Wilczyńska
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
gabriela.wilczynska@us.edu.pl
Typ: 
Telefon
Wartość: 
503 133 593
Funkcja: 
Koordynator ds. partnerów biznesowych
Nazwisko: 
Jacek Nowak
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
jacek.nowak@us.edu.pl
Funkcja: 
Koordynator ds. szkół
Nazwisko: 
dr Magdalena Ochwat
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
magdalena.ochwat@us.edu.pl
Funkcja: 
Koordynator ds. zgłoszeń i serwisu
Nazwisko: 
Piotr Walczak
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
piotr.walczak@us.edu.pl
Funkcja: 
Koordynator ds. wolontariuszy
Nazwisko: 
Violetta Kulik
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
violetta.kulik@us.edu.pl
Funkcja: 
Patronaty i korespondencja - Biuro organizacyjne Festiwalu
Nazwisko: 
Marek Piestrzynski
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
marek.piestrzynski@us.edu.pl
Funkcja: 
Koła naukowe - Biuro organizacyjne Festiwalu
Nazwisko: 
Beata Pełczyńska
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
beata.pelczynska@us.edu.pl
Funkcja: 
Finanse - Biuro organizacyjne Festiwalu
Nazwisko: 
Marzena Ponicka
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
marzena.ponicka@us.edu.pl
Funkcja: 
Strona www i komunikacja - Biuro organizacyjne Festiwalu
Nazwisko: 
Kuba Moczyróg
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
kuba.moczyrog@us.edu.pl
Funkcja: 
Media społecznościowe - Biuro organizacyjne Festiwalu
Nazwisko: 
Aleksandra Kiernas
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
aleksandra.kiernas@us.edu.pl
Funkcja: 
Przystanek Nauka - Biuro organizacyjne Festiwalu
Nazwisko: 
dr Agnieszka Sikora
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
agnieszka.sikora@us.edu.pl
Funkcja: 
Przystanek Nauka - Biuro organizacyjne Festiwalu
Nazwisko: 
Tomasz Płosa
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
tomasz.plosa@us.edu.pl
Funkcja: 
Strona www - Biuro organizacyjne Festiwalu
Nazwisko: 
Mirosław Gorgoń
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
miroslaw.gorgon@us.edu.pl
Funkcja: 
Organizacja przestrzeni - Biuro organizacyjne Festiwalu
Nazwisko: 
Łukasz Poradowski
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
lukasz.poradowski@us.edu.pl
Nazwa: 
Politechnika Śląska
Osoby: 
Funkcja: 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii - Komitet organizacyjny
Nazwisko: 
Dr inż. Sandra Grabowska
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
sandra.grabowska@polsl.pl
Funkcja: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki - Komitet organizacyjny
Nazwisko: 
Dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
aleksandra.ziembinska@polsl.pl
Funkcja: 
Rzecznik prasowy PŚ - Komitet organizacyjny
Nazwisko: 
Paweł Doś
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
pawel.dos@polsl.pl
Funkcja: 
Rejestracja zgłoszeń PŚ - Komitet organizacyjny
Nazwisko: 
Urszula Jadczak
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
urszula.jadczak@polsl.pl
Funkcja: 
Wydział Transportu - Komitet organizacyjny
Nazwisko: 
Dr inż. Paweł Fabiś
Kontakt: 
Typ: 
Email
Funkcja: 
Komitet organizacyjny
Nazwisko: 
Dr inż. Aleksander Sobota
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
aleksander.sobota@polsl.pl
Funkcja: 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii - Komitet organizacyjny
Nazwisko: 
Dr inż. Anna Dolata
Kontakt: 
Typ: 
Email
Funkcja: 
Media - Komitet organizacyjny
Nazwisko: 
Iwona Flanczewska – Rogalska
Kontakt: 
Typ: 
Email
Funkcja: 
Wydział Transportu - Komitet organizacyjny
Nazwisko: 
Dr inż. Adam Mańka
Kontakt: 
Typ: 
Email
Nazwa: 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katwicach
Osoby: 
Funkcja: 
Komitet organizacyjny (Prorektor ds. Rozwoju i Promocji ŚUM)
Nazwisko: 
prof. Violetta Skrzypulec-Plinta
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
rekpro@sum.edu.pl
Funkcja: 
Komitet organizacyjny
Nazwisko: 
Aleksandra Wilk
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
awilk@sum.edu.pl
Nazwa: 
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Osoby: 
Funkcja: 
Komitet organizacyjny (Prorektor ds. Kształcenia i Studentów ASP)
Nazwisko: 
dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
ghanderek@asp.katowice.pl
Funkcja: 
Rzecznik prasowy ASP - Komitet organizacyjny
Nazwisko: 
Mirosław Rusecki
Kontakt: 
Typ: 
Email
Wartość: 
rzecznik@asp.katowice.pl
Galeria: 
Eiffel Tower
Ikony nad sliderem: