Jesteś tutaj

Katowice gospodarzem EuroScience Open Forum 2022 Regional Site!

Katowice przygotowują się do przyjęcia tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024! Jednym z pierwszych kroków na tej drodze jest organizacja konferencji ESOF 2022 Regional Site. Spotkanie odbędzie w 15 lipca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i będzie wydarzeniem towarzyszącym głównej konferencji Euro Science Open Forum (ESOF) 2022 w holenderskiej Lejdzie.

Właśnie to miasto cieszy się tytułem European City of Science 2022, a konferencja ESOF potrwa w nim od 13 do 16 lipca. My zapraszamy do udziału w wydarzeniu katowickim, na które obowiązuje bezpłatna rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego (można w nim wybrać interesujące nas panele tematyczne). W razie pytań proponujemy napisać na adres: esof@us.edu.pl

Program konferencji obejmuje trzynaście 75-minutowych sesji stacjonarnych, z czego cztery transmitowane będą online do Lejdy. Udział w sesjach wezmą specjaliści z uczelni tworzących katowickie konsorcjum Europejskiego Miasta Nauki 2024, a także zaproszeni przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, eksperci reprezentujący biznes, instytucje kulturalne i media. Katowice są pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej z tytułem Europejskiego Miasta Nauki. Uwieńczone sukcesem starania są efektem wspólnego wysiłku Miasta Katowice oraz środowiska akademickiego.

Szczegółowy plan konferencji w Katowicach można pobrać poniżej (w formacie PDF):

Program ESOF 2022 Regional Site

 

MOTYWY PRZEWODNIE KONFERENCJI W KATOWICACH

• przekraczanie granic
• nauka zaangażowana
• odporne społeczeństwa

 

ZAGADNIENIA DO OMÓWIENIA

• Jak będzie prowadzona nauka w przyszłości i w jaki sposób nauka może poprawić swoją funkcjonalność jako podmiot transformacji, który prowadzi do zmiany społeczeństwa?
• W jaki sposób nauka może być w pełni otwarta i wykraczać poza granice krajów, dyscyplin naukowych i społeczeństw?
• Jakie są przyszłe zachowania, wartości, oczekiwania, postawy i normy społeczności badawczej?
• W jaki sposób można zmienić struktury instytucjonalne, aby wspierać i rozwijać różnorodność, równowagę i integrację?
• Jaki będzie wpływ sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na społeczność naukową oraz praktyki naukowe?
• Nauka wobec wojny i jej skutków

 

DZIEDZINY TEMATYCZNE

• zrównoważone środowisko
• tożsamość kulturowa i transformacje społeczne
• przestrzeń dla nauki, • zdrowe społeczeństwo
• wolność i odpowiedzialność nauki w stosunku do społeczeństwa
• edukacja gospodarcza w oparciu o działania
• zejście z utartej ścieżki: nowe drogi kariery akademickiej

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Organizatorem konferencji jest konsorcjum uczelni „Katowice – Miasto Nauki” wraz z EuroScience oraz Miastem Katowice. W skład konsorcjum uczelni wchodzą: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Uniwersytet Śląski w Katowicach.


CZYM JEST EUROSCIENCE OPEN FORUM

EuroScience Open Forum jest ogólnoeuropejskim hybrydowym wydarzeniem podejmującym dialog na temat nauki, technologii, polityki i społeczeństwa. To platforma wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych, innowacji i technologicznego rozwoju. Marka ESOF przyciąga do miast pełniących rolę gospodarzy naukowców, polityków, biznesmenów i przedstawicieli mediów z całego świata. Tytuł Europejskiego Miasta Nauki umożliwia zwiększenie zaangażowania mieszkańców regionu i środowiska naukowego w rozwiązywanie problemów lokalnych, wzmacnia również możliwości pozyskania środków do realizacji planów inwestycyjnych w regionalną naukę, zwiększa turystyczną atrakcyjność miasta na arenie międzynarodowej oraz pozwala na zwiększenie oddziaływania lokalnych uczelni na wszystkie sfery życia i zwiększa ich rozpoznawalność na arenie międzynarodowej.


KATOWICE SIĘ ZMIENIAJĄ

Stolica Górnego Śląska przez lata kojarzona głównie z kopalniami i hutami, dziś przechodzi transformację, a jej nowym przemysłem jest nauka. Katowice są obecnie prężnym ośrodkiem akademickim i miejscem rozwijania nowoczesnych technologii i upowszechniania badań. Rozwijają się tu nauki chemiczne, biologiczne, medycyna, technika, nauki społeczne, humanistyka, edukacja i sztuka. To tutaj organizujemy Śląski Festiwal Nauki KATOWICE – jedno z największych wydarzeń popularyzujących naukę w Europie i na świecie!

Polski
Główna grafika: 
Tło nagłówka: 
Edycja: 

Nazwa użytkownika