Komunikat dot. przesunięcia terminu 5. ŚFN KATOWICE

W związku z przekazaną nam informacją dot. nagłej i niezależnej od nas decyzji o przedłużeniu zajęcia budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego na potrzeby szpitala polowego aż do końca kwietnia 2021 r. jesteśmy zmuszeni przesunąć termin organizacji 5. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.

Wydarzenie miało pierwotnie odbyć się w terminie od 10 do 12 kwietnia 2021 r. Aktualny nabór aktywności potrwa do 6 listopada 2020 r., jednak w związku z zaistniałą sytuacją dopuszczamy możliwość uruchomienia uzupełniającego naboru zgłoszeń w późniejszym terminie.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o nierezygnowanie ze zgłaszania swoich propozycji aktywności festiwalowych. Są one dla nas szczególnie ważne, ponieważ w tym trudnym okresie pozwolą na lepsze i sprawniejsze planowanie wydarzenia w nowym terminie. Zgłoszenia aktywności, które zostaną złożone do 6 listopada, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności i otrzymają większe wsparcie organizacyjne.

Wierzymy, że 5. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE – pomimo przeciwności losu – uda nam się zorganizować w dogodnym dla wszystkich terminie oraz że po raz kolejny wspólnie udowodnimy, że #NaukaJestBliżej!

Polski
Główna grafika: 
Tło nagłówka: