Jesteś tutaj

Pokaż, jak nauka może zmienić świat – zgłoś swoje aktywności do programu 7. ŚFN!

Chciałbyś podzielić się swoimi naukowymi lub artystycznymi osiągnięciami z szeroką publicznością, a przy okazji wziąć udział w wydarzeniu, które oficjalnie rozpocznie obchody Europejskiego Miasta Nauki 2024? Zgłoś propozycję aktywności do programu siódmej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE! Nabór rozpoczyna się we wtorek 7 lutego i potrwa do niedzieli 12 marca.

Siódma odsłona ŚFN będzie wyjątkowa przede wszystkim ze względu na rozpoczęcie obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 pod hasłem „Nauka da nam przyszłość”. To właśnie sukces i popularność minionych edycji Festiwalu w dużym stopniu przyczyniły się do uzyskania przez Katowice – jako pierwszego miasta z Europy Środkowo-Wschodniej – tego zaszczytnego tytułu.

Włączenie obchodów EMN2024 do 7. ŚFN zwiększy skalę naszego wydarzenia, nadając mu wymiar europejski, dlatego planujemy organizację z dużym wyprzedzeniem – otwieramy nabór aktywności już teraz, by zapewnić sobie więcej czasu na pracę nad programem. Mamy nadzieję, że obecność EMN2024 pozwoli zachęcić jeszcze większe grono naukowców do współtworzenia ŚFN oraz wzbudzić zainteresowanie nauką wśród kolejnych odbiorców. Dzięki tej prestiżowej inicjatywie rośniemy w siłę i docieramy z nauką jeszcze dalej!

ZGŁOŚ AKTYWNOŚĆ
DO PROGRAMU 7. ŚFN KATOWICE!


Nowość – ścieżki tematyczne Miasta Nauki

Podczas tegorocznej edycji ŚFN czeka nas kilka nowości. Wśród nich szczególne miejsce zajmują ścieżki tematyczne Miasta Nauki, będące odpowiedzią na najważniejsze wyzwania i problemy współczesnego świata. Chcemy zainspirować pasjonatów nauki, by poprzez bliskie im dziedziny prezentowali nowe wizje przyszłości – takiej, w której będziemy dążyć do poprawy jakości naszego życia oraz odkrywania tego, co jeszcze nieznane, przy poszanowaniu środowiska naturalnego i siebie nawzajem.

Ścieżki tematyczne Miasta Nauki powstały z myślą o tym, by nasi odbiorcy mogli zgodnie z nimi korzystać z aktywności i zarazem swobodnie poruszać się w festiwalowej przestrzeni. Zależy nam na jeszcze lepszym dopasowaniu programu ŚFN do potrzeb uczestników, czemu przysłuży się także bardziej przejrzyste i funkcjonalne zaprezentowanie go na stronie internetowej. Poprzez ścieżki tematyczne Miasta Nauki chcemy również zainspirować naukowców, doktorantów, studentów, koła naukowe oraz wszystkich miłośników nauki, którzy zadeklarują chęć aktywnego udziału w ŚFN, do tego, by pokazali swoje naukowe pasje w nowy, pomysłowy sposób. 

Aktywności będzie można zgłaszać w ramach sześciu ścieżek Miasta Nauki: 

KLIMAT I ŚRODOWISKO    ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA     PRZEMYSŁY PRZYSZŁOŚCI
INNOWACJE SPOŁECZNE    DZIEDZICTWO PRZEMYSŁOWE I KULTUROWE    KREACJA I KRYTYKA


Zrównoważony rozwój – zrównoważony Festiwal

Organizując jedno z największych wydarzeń popularnonaukowych w kraju i Europie, mamy przekonanie, że wszelkie postępy w nauce powinny przyczyniać się do poprawy warunków życia na całym świecie. Dlatego kierujemy prośbę do wszystkich naukowców zgłaszających swoje aktywności, by przygotowali je z myślą o realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Pragniemy przyczynić się do rozpowszechniania tej agendy – przekazywać wiedzę o płynących z niej szansach oraz korzyściach w skali globalnej, gdyż idea zrównoważonego rozwoju jest nam, jako popularyzatorom nauki, szczególnie bliska. W ramach ŚFN prezentujemy rozwiązania technologiczne, w zakresie nauk społecznych i humanistyki oraz sztuki, które mogą być wykorzystywane w osiąganiu tych celów, Nieustannie dążymy także do zrównoważonej formuły samego wydarzenia. Właśnie dlatego część festiwalowego programu odbędzie się pod hasłem “wspieramy zrównoważony rozwój” (“we develop sustainability”). Poprzez powiązanie zgłaszanych aktywności z konkretnymi celami zrównoważonego rozwoju ONZ chcemy dać naszym odbiorcom jeszcze większą swobodę w doborze interesujących ich aktywności.


Poszerzamy możliwości

W ramach 7. ŚFN pojawią się również zmiany w przestrzeni festiwalowej. Wciąż będzie można spodziewać się aktywności w postaci wykładów, warsztatów, wystaw, stanowisk pokazowych itd., a ponadto planujemy wzbogacić wydarzenie o nowe formy prezentowania wiedzy. Wśród nich znajdzie się m.in. scena młodych naukowców, na której chcemy wyróżnić początkujących i ambitnych pasjonatów nauki (poprzez młodych naukowców rozumiemy osoby, które nie ukończyły 35. roku życia) oraz dać im szansę na zaprezentowanie swojej działalności na równi z doświadczonymi naukowcami. Kolejną zmianą w festiwalowej przestrzeni będzie strefa specjalna, w ramach której przyjrzymy się chorobom przemysłowym, ze szczególnym uwzględnieniem tego problemu na Śląsku. Ponadto rozważamy jeszcze lepsze dopasowanie programu do potrzeb zarówno naukowców, jak i odbiorców. Naszym celem jest również przeanalizowanie uwag odbiorców oraz wystawców w zakresie odpowiedniej aranżacji przestrzeni, która poprawi doświadczenie uczestnictwa w ŚFN.

Nabór do 7. ŚFN będzie różnił się od poprzednich edycji za sprawą wprowadzenia limitu aktywności. Zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie w trosce o jak najlepsze zaangażowanie uczestników – chcemy ułatwić im odbiór ŚFN, dając możliwość pełniejszego skorzystania z oferty aktywności. W ramach 6. ŚFN ograniczyliśmy liczbę stanowisk pokazowych, aby zapewnić więcej miejsca dla odwiedzających, jednak uczestnicy i autorzy aktywności po minionej edycji zasugerowali nam, żeby zmniejszyć także liczbę wykładów i warsztatów.

Poprzez wprowadzenie limitu chcielibyśmy także zmobilizować naszych wystawców do dzielenia się wiedzą w różnorodny sposób. Zachęcamy więc do przekazywania nam nowych propozycji zgłoszeń lub – co szczególnie polecamy – modyfikowania aktywności sprawdzonych w poprzednich edycjach. Ograniczenia będą zależne od liczby oraz innowacyjności zgłoszeń, jak również od zapotrzebowania na przestrzeń.


Co i kiedy – kalendarz naboru

Nabór aktywności rozpoczyna się 7 lutego i potrwa do 12 marca. Dalsze kroki będą wyglądały następująco:
– II połowa marca: weryfikacja zgłoszeń przez producentów;
– marzec–kwiecień: weryfikacja zgłoszeń przez Biuro Organizacyjne ŚFN;
– II połowa kwietnia: weryfikacja zgłoszeń przez koordynatorów merytorycznych;
– maj: realizacja uwag Biura i koordynatorów przez producentów;
– maj–czerwiec: weryfikacja zmian przez koordynatorów;
– początek czerwca: Biuro podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu aktywności do programu ŚFN;
– połowa czerwca: OGŁOSZENIE WYNIKÓW.


Jak zgłosić aktywność?

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin naboru dostępne są na stronie ŚFN. Każda osoba lub jednostka będzie wybierać odpowiadającą jej kategorię: uczelnie (dotyczy wyłącznie uczelni współorganizujących Festiwal), sponsor/partner, inne podmioty, inne jednostki naukowe (dotyczy pozostałych uczelni, instytutów badawczych itp.). Zgłaszających prosimy o uzupełnienie wszystkich pól dotyczących aktywności, w tym o wskazanie dowolnych spośród sześciu ścieżek Miasta Nauki, które odpowiadają zgłoszeniu. O to samo prosimy także w przypadku wskazania zgodności zgłoszenia z siedemnastoma celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Po zgłoszeniu aktywności kontakt z osobami zgłaszającymi, podobnie jak w poprzednich latach, będą realizowali producenci i koordynatorzy merytoryczni. Pracujemy obecnie nad nowym, sprawniejszym systemem komunikacji w systemie Coffee. 

Aby jeszcze bardziej ułatwić udział w naborze, w najbliższym czasie opublikujemy materiał typu Q&A z najważniejszymi pytaniami i odpowiedziami, a także tutorial, jak krok po kroku wypełnić formularz i zgłosić aktywności. Informacje pojawią się na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

W razie wszelkich pytań można kontaktować się z Biurem Organizacyjnym ŚFN – mailowo: sfn@us.edu.pl, telefonicznie: 323 592 325 lub na miejscu: ul. Bankowa 12, p. 0.14.
 
Zachęcamy wszystkich miłośników nauki do zgłaszania propozycji wykładów, warsztatów, stanowisk pokazowych, wystaw, wydarzeń artystycznych i innego rodzaju aktywności popularyzujących naukę. Mamy nadzieję, że będziemy mogli wspólnie po raz kolejny obchodzić nasze śląskie święto – tym razem w Europejskim Mieście Nauki! 

Grafika z logotypem siódmego ŚFN KATOWICE, logotypem Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, hasłem Zgłoś aktywność, datą naboru, adresem slaskifestiwalnauki.pl oraz logotypem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Polski
Główna grafika: 
Grafika z tekstem 7. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE
Tło nagłówka: 
Edycja: 

Nazwa użytkownika