Jesteś tutaj

ŚNN 2022 – Politechnika Częstochowska

Szanowni Państwo,

zapraszam pracowników i doktorantów Politechniki Częstochowskiej do udziału  w konkursie Śląska Nagroda Naukowa. Nasza Uczelnia po raz kolejny przystąpiła do udziału w tym prestiżowym konkursie organizowanym w ramach corocznego Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE (ŚFN). Każda ze szkół wyższych uczestnicząca w ŚFN wyłania pięciu kandydatów do Nagrody spośród swoich pracowników oraz jednego doktoranta według własnej, wewnętrznej procedury, a laureatów wybiera Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą przedstawiciele uczelni współorganizujących ŚFN, powołani przez Dyrektora Generalnego Festiwalu. 

Śląska Nagroda Naukowa przyznawana jest badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i prezentują wybitne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę na arenie krajowej i międzynarodowej. Nagroda może być przyznana za całokształt osiągnięć lub za osiągnięcia uzyskane w ciągu 2 lat poprzedzających rok wręczenia wyróżnienia.

Szczegółowe informacje o procedurze wyłaniania kandydatów Politechniki Częstochowskiej do Śląskiej Nagrody Naukowej oraz odpowiednie formularze zgłoszeniowe wraz z klauzulą informacyjną RODO zostały zamieszczone na stronie Działu Nauki Politechniki Częstochowskiej w zakładce Nagrody/Śląska Nagroda Naukowa.

Zgodnie z procedurą wyłaniania kandydatów pracowników PCz każda Rada Dyscypliny Naukowej spośród wszystkich zgłoszeń wybiera jednego kandydata, natomiast Kolegium wydziału dokonuje wyboru jednego Kandydata z wszystkich zgłoszonych Dziekanowi reprezentantów dyscyplin nieewaluowanych. Każda Rada Dyscypliny Naukowej wybiera również jednego kandydata doktoranta.

Zgłoszenia wybrane przez Rady Dyscyplin Naukowych i Kolegia wydziałów proszę przesłać do 31 maja do Działu Nauki PCz w formie papierowej i elektronicznej (e-mail: d_nauki@pcz.pl). 

Ewentualne pytania proszę kierować do mgr inż. Magdaleny Grajcar – Kierownika Działu Nauki PCz (tel. 34 325 02 52, e-mail: mgrajcar@pcz.pl).

Serdecznie zapraszam do udziału! Pochwalmy się swoimi osiągnięciami!

prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki,
Prorektor ds. nauki
członek Kapituły Śląskiej Nagrody Naukowej

 

PROCEDURA WYŁANIANIA KANDYDATÓW    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Polski
Tło nagłówka: 
StrefaWWW: 

Nazwa użytkownika