Jesteś tutaj

O ŚFN

POP Science 2023 – Nominations and Voting

In the fourth edition of the POP Science Award competition, we will again award prizes in five categories: Video Blog; Website or Blog; Radio Broadcast or Podcast; Think Globally, Act Locally – Academic Community; and Think Globally, Act Locally – Resident of the Silesian Voivodeship.

Angielski

POP Science 2023 – Nominacje i głosowanie

W czwartej edycji konkursu o Nagrodę POP Science ponownie przyznamy nagrody w pięciu kategoriach: wideoblog; strona lub blog; podcast lub audycja radiowa; myśl globalnie, działaj lokalnie – środowisko akademickie oraz myśl globalnie, działaj lokalnie – mieszkańcy województwa śląskiego.

Polski

Barbara Szymańska-Markowska - Klub Młodych Odkrywców

Barbara Szymańska-Markowska jest nauczycielką dyplomowaną z 15-letnim stażem. Uczy fizyki, chemii, matematyki i edukacji dla bezpieczeństwa. Jest także studentką studiów doktoranckich w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Polski

Daniel Kiełpiński - Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych

Daniel Kiełpiński na co dzień jest nauczycielem przedmiotów zawodowych z branży elektroenergetycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach, egzaminatorem OKE Jaworzno dla kwalifikacji zawodowych technik elektryk, technik energetyk, technik automatyk i technik mechatronik. Ponadto jest audytorem energetycznym, przewodnikiem Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych oraz animatorem i popularyzatorem nauki w ramach wydarzeń realizowanych przez Muzeum Energetyki oraz ZSTiO Nr 2 w Katowicach.

Polski

Damian Dąbrowski - Pogoda dla Śląska

Z wykształcenia geograf-meteorolog. Przez 25 lat pracował jako nauczyciel geografii w szkołach różnego szczebla. Od 2022 roku pracuje w Planetarium Śląskim – Parku Nauki, gdzie m.in. pełni funkcję kierownika Stacji Meteorologicznej.

Polski

Dr Barbara Solecka

Wieloletnia pracowniczka Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej, w którym prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz działalność badawczą. Na co dzień organizuje pokazy i demonstracje eksperymentów do wykładów z fizyki dla studentów różnych kierunków. W ramach współpracy z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, prowadzi zajęcia laboratoryjne oraz pokazy dla uczniów szkół średnich. Jest wykładowczynią popularno-naukowych wykładów w ramach Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz wykładów dla młodzieży szkół średnich.

Polski

Dr hab. Agnieszka Piela, prof. UŚ

Pracowniczka w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się głównie historią języka polskiego. Jest autorką m.in. pracy leksykograficznej „Słownik frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018).

Polski

Dr Bartłomiej J.Gabryś

Dr Bartłomiej Gabryś to ekonomista, wykładowca akademicki, społecznik i popularyzator wiedzy ekonomicznej. Jest wykładowcą w Katedrze Przedsiębiorczości, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od początku swej aktywności zawodowej zajmuje się popularyzacją wiedzy ekonomicznej i przyświeca mu motto „Ekonomia. Po prostu”. Od 2023 roku jest członkiem Rady Programowej Centrum Kształcenia przez Całe Życie przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Polski

Radio Naukowe - podcast Karoliny Głowackiej

Radio Naukowe to podcast tworzony przez dziennikarkę Karolinę Głowacką, która zaprasza do rozmów naukowczynie i naukowców. Opowiadają oni o swoich dziedzinach wiedzy, aktualnie prowadzonych badaniach i wyzwaniach przed jakimi stoi nauka XXI wieku. Uczestnicy mówią nie tylko o tym, CO wiemy, ale też SKĄD to wiemy.

Polski

Nie z tej Ziemi - podcast Łukasza Szweja z Radia Katowice

Łukasz Szwej jest dziennikarzem Polskiego Radia Katowice i absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Choć lubi patrzeć w niebo, wcale nie buja w obłokach. W swoich audycjach radiowych popularyzuje naukę, a szczególnie astronomię. Twierdzi, że opowiadanie o kosmosie za pomocą dźwięku, to najlepszy sposób, by odkryć zagadki wszechświata. Wspólnie z realizatorem Kubą Hyrją tworzy podcast Nie z tej Ziemi, mający już prawie 80 odcinków. Łukasz Szwej należy do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Polski

Strony

Nazwa użytkownika