Jesteś tutaj

O ŚFN

dr inż. Paweł Kwiatoń

Tematyka badawcza obejmuje przede wszystkim kinematykę i dynamikę układów wieloczłonowych, analizę ruchu przenoszonego ładunku, badania symulacyjne procesów odlewniczych oraz wpływ oddziaływań zewnętrznych na cykl roboczy urządzeń transportujących. 

Polski

mgr Lena Achtelik

Tematyka badawcza obejmuje artystkę wizualną. Ponadto, malarstwo, książka artystyczna, tworzenie obiektów i instalacji. Główne pole działania to zagadnienia związane z dziedziną tanatologii oraz obszarami pamięci kulturowej i historii symboli. Projekty doktorantki krążą wokół motywów żałoby, rytuałów pogrzebowych i przestrzeni cmentarza, w kontekście niemożności zdefiniowania, wyrażania i przestawiania śmierci. Doktorantka porusza także problem obecności i nieobecności w obrazie.

Polski

dr n. med. Szymon Skoczyński

W dobie obecnej pandemii konieczne są wielopoziomowe działania na rzecz walki z wirusem. Dr Skoczyński pracował na pierwszej linii od samego początku epidemii, początkowo jako lekarz na oddziale pneumonologii przemianowanym na oddział screeningu COVID-19 dla Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, od jesieni 2020 roku oddział został przekształcony w Oddział 

Polski

prof. dr hab. Piotr Skubała

Profesor nauk biologicznych, ekolog, akarolog, autor 163 artykułów naukowych, 53 rozdziałów w monografiach lub monografii, 38 komunikatów naukowych oraz 143 artykułów popularnonaukowych, etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody; aktywista klimatyczny, „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska (2014-2019).

Polski

dr hab. inż. pil. Jarosław Kozuba

Profesor jest autorem i współautorem ponad 160 publikacji artykułów krajowych i zagranicznych oraz 20 wydawnictw książkowych - Index Hirsch - 6, IF-22. Kierownik i uczestnik szeregu projektów krajowych i zagranicznych. Zainteresowania badawcze obejmują następujące obszary: inżynierii transportu, ergonomii, automatyzacji, bezpieczeństwa w lotnictwie, ochrony lotnictwa oraz zastosowania symulacji w szkoleniu lotniczym.

Polski

dr Szymon Kobylarz

Artysta sztuk wizualnych, malarz, twórca instalacji i obiektów. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i wykładowca w macierzystej uczelni. Uczestnik licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych. 

Polski

dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, ekonomista i strateg miejski, autor ponad 150 prac naukowych, w tym: monografii, artykułów, wywiadów, a także autor ponad 100 prac na rzecz praktyki gospodarczej, w tym strategii i programów rozwoju miast i aglomeracji, ekspertyz, koncepcji i studiów wykonalności projektów, moderator spotkań i warsztatów ze społecznościami lokalnymi. Przewodniczący Zespołu Ministra Klimatu ds.

Polski

dr hab. Anna Szostak-Myrczek, prof. UŚ

Tematyka badawcza obejmuje analizę i interpretację utworów kompozytorów współczesnych oraz zabytków muzycznych odkrywanych obecnie. Obejmuje prawykonania koncertowe (od początku działalności – ponad 300 dzieł), rejestracje na płytach CD (64 płyty) i nagrania archiwalne dla Polskiego Radia. 

Polski

prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek

Tematyka badawcza obejmuje historię najnowszą powszechną i historię najnowszą Polski. Przede wszystkim jest to tematyka: historii Polski w XX wieku; historii Niemiec w XIX-XX wieku; historii Górnego Śląska w XVIII-XX wieku; - pogranicza narodowościowego w Europie.

Polski

prof. dr hab. Tomasz Dłotko

Tematyka badawcza obejmuje równania różniczkowe cząstkowe, teorię globalnych atraktorów, istnienie i regularność rozwiązań, równania fizyki matematycznej, równania: Naviera-Stokesa, Cahna-Hilliarda, Schrödingera. Ostatnio, równania z pochodnymi ułamkowymi.

Polski

Strony

Nazwa użytkownika