Jesteś tutaj

O ŚFN

Jury of the POP Science Award 2022

 

Edyta Sierka, PhD, DSc, Associate Professor, biologist, promoter of ecological attitudes based on scientific facts

Jerzy Jarosz, PhD, Associate Professor, physicist, science communicator, initiator and long-term coordinator of the Children’s University of Silesia

Wiktor Niedzicki, radio and television journalist with a few hundred popular science programmes under his belt

Łukasz Lamża, PhD, natural philosopher and science communicator

Angielski

International Cooperation

Since the beginning of the Silesian Science Festival KATOWICE, we assumed that we would like to learn from the best and more experienced science communication initiatives.

Angielski

Chapter of Silesian Scientific Award 2021

1) Prof. Eng. Marek Pawełczyk, Vice-Rector for Science and Development of the Silesian University of Technology - Chair of the Chapter of the Award
2) Bogdan Bacik, PhD, Assoc. Prof., Vice-Rector for Science of the Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice
3) Waldemar Bojarun, Vice-Mayor of Katowice
4) Henryk Borczyk, Vice-Chair of the Management Board of Metropolis GZM
5) Prof. Michał Daszykowski, Vice-Rector for Research and Finance of the University of Silesia

Angielski

OFF Science – edycja 2021

Podczas 5. ŚFN KATOWICE odbyła się czwarta edycja Konkursu OFF Science – Przegląd Garażowych Wynalazków, który promuje fenomen wynalazców-amatorów.

Tegoroczne finałowe zmagania były wyjątkowe, ponieważ – tak jak cały Festiwal – odbywały się w warunkach plenerowych. W Strefie OFF Science, zlokalizowanej nad Rawą przy ulicy Szkolnej 9 w Katowicach, zaprezentowanych zostało 11 zakwalifikowanych prac (łączna liczba zgłoszeń wyniosła 26). Finaliści rywalizowali o trzy główne nagrody w wysokości 1000 złotych każda.

Polski

POP Science 2021 – nominacje

Druga edycja konkursu POP Science obejmuje – podobnie jak edycja premierowa – pięć kategorii: wideoblog; strona lub blog; podcast lub audycja radiowa; myśl globalnie, działaj lokalnie – pracownik uczelni działającej na terenie województwa śląskiego oraz myśl globalnie, działaj lokalnie – mieszkaniec województwa śląskiego.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury nagrody wskazało w każdej z kategorii po trzy kandydatury – a zatem łącznie w konkursie POP Science 2021 nominowanych jest 15 osób i projektów. Na swoich faworytów będzie można głosować od 15 września.

Polski

prof. dr hab. Ewa Ziemba

Tematyka badawcza obejmuje wykorzystanie technologii i systemów informatycznych na potrzeby doskonalenia biznesu, administracji publicznej i zrównoważonego rozwoju, a także zaangażowania i innowacji prosumentów w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Polski

prof. dr hab. Artur Świerczek

Tematyka badawcza obejmuje wpływ zakorzenienia społecznego na wynik funkcjonowania triadycznych łańcuchów dostaw. W szczególności, badaniu poddano możliwość kształtowania wyróżnionych aspektów społecznych sieci w taki sposób, który umożliwi wzrost renty sieciowej zarówno dla producenta, jak i wszystkich podmiotów konstytuujących triadę.

Polski

prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

Tematyka badawcza obejmuje usprawnienie życia miejskiego, budowanie spójności społecznej, tworzenie przesłanek, by w miastach była wyższa jakość życia. Ponadto, koncepcje usprawniania przepływów, zwiększania mobilności mieszkańców, tworzenia przestrzeni publicznych, dostosowywania miast do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. 

Polski

prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

Tematyka badawcza obejmuje badania operacyjne, czyli matematyczne modelowanie i optymalizacja procesów decyzyjnych z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów. Prace naukowe profesora w dużej mierze koncentrują się na wielokryterialnym wspomaganiu decyzji, planowaniu projektu i programowaniu dynamicznym.

Polski

Strony

Nazwa użytkownika