Jesteś tutaj

Goście specjalni 5. ŚFN

Filtry: 
category_obszar,dzien_festiwalu

dr Arkadiusz Gorzawski

Dr Arkadiusz Gorzawski od ponad 10 lat zajmuje się fizyką akceleratorów cząstek i inżynierią oprogramowania w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Ukończył fizykę komputerową na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studia doktoranckie zrealizował z kolei na Politechnice Federalnej w Lozannie. Jego praca doktorska dotyczyła fizyki akceleratorów cząstek elementarnych, dziedzinie tej naukowiec wciąż poświęca szczególną uwagę.

Polski

prof. Katarzyna Kłosińska

Dr hab. Katarzyna Kłosińska pracuje w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pełni rolę redaktor naukowej Obserwatorium Językowego. Specjalizuje się w takich dziedzinach jak językoznawstwo normatywne, socjolingwistyka, politolingwistyka (język polityki), etnolingwistyka oraz leksykologia i semantyka.

Polski

Strony

Nazwa użytkownika