Jesteś tutaj

dr Andrzej Kotarba

Andrzej Kotarba – doktor nauk o Ziemi, geograf fizyczny, pracownik Centrum Badań Kosmicznych PAN. Specjalizuje się w klimatologii, a szczególnie w badaniu chmur. Nieustannie monitoruje zachmurzenie nad Polską i śledzi zimy w naszym kraju (zoz.cbk.waw.pl/snieg/). Jednocześnie intryguje go temat zanieczyszczenia światłem. W każdym przypadku podstawowymi danymi w jego badaniach są najróżniejsze obserwacje satelitarne. Członek zespołu projektu PW-Sat – pierwszego polskiego satelity.

Autor licznych publikacji naukowych, kierownik szeregu grantów NCN. Od dziecka zafascynowany poznawaniem środowiska przyrodniczego rożnych planet, a także popularyzacją wiedzy o bliższych i odleglejszych światach. Jako licealista został członkiem redakcji czasopisma „Astronautyka”, a na studiach wydawał własny magazyn popularnonaukowy „AstroNautilus”. Współredagował serię „Kosmos Tajemnice Wszechświata”, dział „Poznaj świat z kosmosu” (w miesięczniku „Poznaj Świat”). Ma na swoim koncie ponad 200 artykułów popularnonaukowych opublikowanych drukiem, w tym w najważniejszych ogólnopolskich dziennikach, tygodnikach i miesięcznikach branżowych (m.in. „Gazeta Wyborcza”, „Newsweek Polska”, „Skrzydlata Polska”, „Urania – Postępy Astronomii”).

Laureat m.in. Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Obecnie swoją wiedzą dzieli się jako niezależny konsultant, ale z równie wielką przyjemnością uczestniczy w spotkaniach z miłośnikami szeroko rozumianego kosmosu. Wolne chwile poświęca swojej autorskiej stronie Czarne Światło.

Polski
Portret: 
Krótka charakterystyka: 
geograf, klimatolog
Waga: 
27
Edycja: 
5. ŚFN [ październik 2021 ]
Dzień festiwalu: 
Niedziela, 10.10

Nazwa użytkownika