Jesteś tutaj

6. ŚFN

Transport

Festival venues:

Entry

Entry to the 6th Silesian Science Festival KATOWICE is FREE. Registration is required for selected workshops.

Access to the International Congress Centre by public transport:

Nearest bus stop:

Angielski

6. ŚFN KATOWICE: ogłaszamy datę! 

Szósta edycja Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE odbędzie się od 3 do 5 grudnia 2022 roku. Wracamy do Międzynarodowego Centrum Kongresowego!

Polski

6th ŚFN KATOWICE: date announced!

The sixth edition of the Silesian Science Festival KATOWICE will take place from 3 to 5 December 2022. We are returning to the International Congress Centre!

Angielski

ŚFN on Tour: wybieramy się do Wisły!

Reprezentanci Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE ponownie ruszają w świat, by pokazywać, że nauka i zdobywanie wiedzy może być świetną zabawą – tym razem w ramach akcji ŚFN on Tour udadzą się do Wisły, gdzie między 3 a 5 czerwca odbywać się będzie druga edycja Festiwalu Słowa im. Jerzego Pilcha Granatowe Góry.

Polski

Transform4Europe Week at the University of Silesia

Over 350 people from seven European universities met during the special event which was Transform4Europe Week taking place from 9 to 13 May in Katowice. The event was organised by the University of Silesia – founder and leader of the Silesian Science Festival KATOWICE.

Angielski

Transform4Europe Week na Uniwersytecie Śląskim!

Ponad 350 osób z siedmiu europejskich uczelni spotka się podczas wyjątkowego wydarzenia, jakim jest Transform4Europe Week, który odbywać się będzie od 9 do 13 maja w Katowicach, Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Śląski – pomysłodawca i lider Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.

Polski

Charity Concert “City of Science for Ukraine” for Ukrainian students and their families

We cordially invite all those interested to a charity concert "City of Science for Ukraine". The goal of the event carried out by seven public universities of the European City of Science Katowice 2024 consortium is to support the fundraiser for the needs of students from Ukraine and their families. Let's meet this Friday, 25 March, in the vicinity of the Faculty of Humanities of the University of Silesia at ul. Uniwersytecka 4 in Katowice.

Angielski

„Miasto Nauki Ukrainie”: charytatywny koncert na rzecz studentów z Ukrainy i ich rodzin

Serdecznie zapraszamy wszystkich na koncert charytatywny „Miasto Nauki Ukrainie”, którym siedem uczelni wchodzących w skład konsorcjum Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 chce wesprzeć zbiórkę finansową prowadzoną na potrzeby studentów z Ukrainy oraz ich bliskich. Spotkajmy się już w ten piątek, czyli 25 marca, w okolicach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach!

Polski

6th ŚFN KATOWICE: Recruitment to the festival programme has just finished!

439 – that is the overall number of popular science activities we have received in the recently finished recruitment to the programme of the 6th edition of the Silesian Science Festival KATOWICE. We appreciate all submissions, thank you!

Angielski

6. ŚFN KATOWICE: zakończyliśmy nabór zgłoszeń do programu! 

439 – tyle propozycji aktywności popularnonaukowych otrzymaliśmy od Was w zakończonym właśnie naborze do programu szóstej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Za wszystkie serdecznie dziękujemy!

Polski

Strony

Nazwa użytkownika