Jesteś tutaj

6. ŚFN

Weź udział w konkursie na wykonanie ilustracji do identyfikacji 7. ŚFN

Do 16 czerwca potrwa konkurs na wykonanie ilustracji, które staną się głównym motywem identyfikacji wizualnej siódmej edycji ŚFN. Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów uczelni organizujących Śląski Festiwal Nauki KATOWICE.

Polski

ŚFN on Tour: kierunek Wisła – już po raz trzeci!

ŚFN on Tour znów wyrusza w trasę! 3 i 4 czerwca będziemy uczestniczyć w trzeciej edycji Festiwalu Słowa im. Jerzego Pilcha Granatowe Góry, która odbędzie się w Parku Kopczyńskiego w Wiśle. Kolejna odsłona festiwalu także tym razem pragnie przybliżyć postać oraz uczcić pamięć Jerzego Pilcha, a uczestnicy wydarzenia odbywającego się w rodzinnej miejscowości słynnego pisarza ponownie zostaną zabrani w literacką podróż przez jego życie i twórczość.

Polski

Environmental Diseases Zone — 2nd special zone at 7th ŚFN

What are environmental diseases? They are partial or direct consequences of exposure to harmful external factors. Their occurrence is directly connected with changes to the natural environment — its constant exploitation and unwise management of its resources lead to large-scale pollution, which seep into the ground, water, and air, and consequently to the human body. Living or working in such an environment for a long time can have serious consequences, these include cancers, genetic, respiratory, and nervous system diseases, as well as allergies and poisoning.

Angielski

W laboratorium Szekspira - wywiad z dr Kathryn Harkup

Dr Kathryn Harkup jest popularyzatorką nauki, chemiczką z wykształcenia oraz autorką kilku popularnych książek, w których bada rozmaite wątki naukowe w literaturze i filmach. W grudniu 2022 r. była gościem specjalnym Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, w trakcie którego wygłosiła fascynujące wykłady na temat filmów o Jamesie Bondzie z naukowego punktu widzenia oraz trucizn w książkach Agathy Christie.

Polski

Shakespeare in Lab - an interview with Dr Kathryn Harkup

Dr Kathryn Harkup is a science communicator with background in chemistry. and author of several popular books exploring various scientific tropes in literature and movies. In December 2022, she was a special guest of the Silesian Science Festival KATOWICE, where she gave fascinating lectures on science in James Bond movies and the use of poisons in Agatha Christie’s books.

Angielski

Strefa chorób środowiskowych drugą strefą specjalną 7. ŚFN

Czym są choroby środowiskowe? To częściowe lub bezpośrednie następstwo narażenia organizmu na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Ich występowanie jest ściśle powiązane ze zmianami środowiska naturalnego – nieustanna eksploatacja oraz nierozważne zarządzanie jego zasobami doprowadzają do powstawania dużej ilości zanieczyszczeń, które z kolei przenikają do wody, gleby, powietrza, skąd mogą z łatwością przedostać się do ludzkiego organizmu. Efekt funkcjonowania w takim otoczeniu przez długi okres może mieć poważne konsekwencje – choroby nowotworowe, genetyczne, układu oddechowego, nerwowego, alergie czy różne zatrucia to tylko niektóre z realnych powikłań.

Polski

Winners of the POP Science Award 2022

On 4 December at 4 p.m., the winners were presented with the awards at the EXPO stage in the EXPO Festivals zone. Damian Majer was the host during the ceremony, while the awards were presented by Prof. Ryszard Koziołek, General Director of the Silesian Science Festival KATOWICE.

Angielski

Motorsport Zone (not only) for motoring fans

As each year, the Silesian Science Festival KATOWICE will offer the visitors a couple of special zones. During the 7th edition, one of them will be the Motorsport Zone, in which the participants will be able to familiarise themselves with the broad applications of science in various types of motorsports. The coordinator for this year’s special zone will be Mikołaj Sokół, a journalist and F1 expert.

Angielski

POP Science Award 2023: nominate a candidate!

You can submit proposals for nominations to the POP Science Award organised as part of the Silesian Science Festival KATOWICE 2023 until 29 May. The awards are granted in an open competition to persons and projects promoting science communication.

Angielski

General Director of ŚFN receives the ‘Promoter of Poland’ title

Prof. Ryszard Koziołek, General Director of the Silesian Science Festival KATOWICE, and Tomasz Rożek, PhD, one of our ambassadors, received the ‘Promoter of Poland’ titles during the second day of the European Economic Congress held in Katowice.

Angielski

Strony

Nazwa użytkownika