Jesteś tutaj

prof. Piotr Ładziński

Piotr Ładziński – profesor, specjalista I stopnia z neurochirurgii oraz II stopnia z wyróżnieniem z neurochirurgii i neurotraumatologii. Ordynator Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Jego zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą zmienności unaczynienia tętniczego kory mózgu; etiopatogenezy, diagnostyki i chirurgicznego leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych oraz zapobiegania następstwom przebytego krwotoku podpajęczynówkowego; zmienności unaczynienia tętniczego rdzenia kręgowego, a także leczenia operacyjnego schorzeń nowotworowych i naczyniowych podstawy czaszki.    

Polski
Portret: 
Krótka charakterystyka: 
lekarz, specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii
Edycja: 
5. ŚFN [ październik 2021 ]
Dzień festiwalu: 
Niedziela, 10.10
Kod: 
person_10023

Nazwa użytkownika