Jesteś tutaj

Witold Sobków

Witold Sobków – dyrektor polityczny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Pełnił funkcję ministra pełnomocnego/zastępcy szefa placówki w Ambasadzie RP w Londynie (1993–2000), ambasadora RP w Irlandii (2002–2006) oraz kolejno podsekretarza stanu ds. europejskich i Dyrektora Politycznego (2006–2010). Był Stałym Przedstawicielem RP przy ONZ w Nowym Jorku (2010–2012), a później objął stanowisko Ambasadora RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (2012–2016). Pełnił również funkcję kolejno: Dyrektora Politycznego w MSZ, Ambasadora Tytularnego (samodzielne stanowisko w DAiBW MSZ – Bliski Wschód i Afryka), a także Dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku (2016–2021).

Włada płynnie językiem angielskim i włoskim, ma również pasywną znajomość języka francuskiego i rosyjskiego.

Polski
Portret: 
Krótka charakterystyka: 
Witold Sobków – dyrektor polityczny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Edycja: 
5. ŚFN [ październik 2021 ]
Dzień festiwalu: 
Niedziela, 10.10

Nazwa użytkownika