Jesteś tutaj

Goście specjalni 5. ŚFN

Filtry: 
category_obszar,dzien_festiwalu

Michał Olszewski

Michał Olszewski – zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Prowadzi w imieniu prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu: architektury, zagospodarowania przestrzennego, geodezji i katastru, polityki związanej z pozyskiwaniem funduszy europejskich, polityki miejskiej oraz metropolitalnej, polityki inwestycyjnej m.st. Warszawy, polityki mobilności, zarządzania ruchem drogowym, infrastruktury drogowej, zapewnienia obsługi informatycznej urzędu m.st. Warszawy oraz cyfryzacji m.st. Warszawy.

Polski

Prof. dr Leslie Kern

Leslie Kern – profesor nadzwyczajny geografii i środowiska, dyrektorka studiów nad kobietami i płcią na Uniwersytecie Mount Allison w Sackville (Nowy Brunszwik, Kanada). Autorka dwóch książek na temat płci i miast, w tym „Feminist City: Claiming Space in a Man-Made World” (2020).

Polski

Weronika Zdziarska

Weronika Zdziarska – architekt. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na Politecnico di Milano kontynuuje naukę na programie magisterskim TU Delft.

Polski

Paweł Jaworski

Paweł Jaworski – filozof i urbanista, twórca autorskiej metody urbanistyki eksperymentalnej łączącej badania, projektowanie i partycypację. Od wielu lat przygotowuje projekty przemiany przestrzeni publicznych polskich miast poprzez testowanie zagospodarowania tymczasowego. Obecnie zajmuje się przekształceniami ulic i placów Starego Miasta w Szczecinie oraz Śródmieścia Bytomia, współtworzy plan mobilności dla Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej i wspiera Instytut Goethego w Kijowie we wdrażaniu nowych rozwiązań urbanistycznych w Ukrainie.

Polski

MIkołaj Jarosz

Mikołaj Jarosz – architekt po Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, od 2000 w firmie Ecophon. Specjalizuje się w zagadnieniach akustyki wnętrz w obiektach oświatowych i sportowych (od 2007).

Polski

Magdalena Lubińska

Magdalena Lubińska – strateg dizajnu i biznesu, założycielka Moho design Sp z o.o. i biura projektowego CODE design Sp. z o.o. Specjalizuje się̨ w design-driven innovation, zarządzaniu designem oraz budowaniu strategii i rozwoju marek w oparciu o design. Twórczyni sukcesu marki Moho, uznawanej za polskiego ambasadora designu na świecie.
 

Polski

dr hab. Irena Polewczyk, prof. UŚ

Irena Polewczyk – doktor habilitowana, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Warszawskiego, teoretyk i praktyk z zakresu logopedii.
Od lat prowadzi badania związane z percepcją słuchową, ostatnie z nich są efektem współpracy z architektami i akustykami w zakresie niwelowania hałasu w szkole. Od 19 lat jest opiekunem Naukowego Koła Logopedycznego „Lallatio” w Instytucie Pedagogiki. Laureatka nagrody „Logopedia Silesiaca 2019” Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Polski

Joanna Erbel

Joanna Erbel – socjolożka, działaczka miejska, ekspertka do spraw mieszkaniowych. Założycielka Fundacji Blisko zajmującej się wspieraniem aktywności lokalnych i tworzeniem wiedzy na temat innowacji mieszkaniowych.

Polski

dr Grzegorz Gawron

Grzegorz Gawron – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor i redaktor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu gerontologii społecznej, CSR oraz społecznego zastosowania designu. 

Polski

Ewa Gołębiowska

Ewa Gołębiowska – współinicjatorka i w latach 2005–2021 dyrektorka Zamku Cieszyn, pierwszego regionalnego ośrodka w Polsce promującego dizajn wśród firm oraz w sektorze publicznym. Ze znanych wydarzeń, które rozwijają się dzięki jej inspiracji, należy wyróżnić Dizajn w Przestrzeni Publicznej – organizowaną corocznie międzynarodową konferencję i wystawę nt. najciekawszych rozwiązań związanych m.in. z dostępnością, bezpieczeństwem, mobilnością, miejską zielenią czy ograniczeniem odpadów.

Polski

Strony

Nazwa użytkownika