W laboratorium Szekspira - wywiad z dr Kathryn Harkup

Dr Kathryn Harkup jest popularyzatorką nauki, chemiczką z wykształcenia oraz autorką kilku popularnych książek, w których bada rozmaite wątki naukowe w literaturze i filmach. W grudniu 2022 r. była gościem specjalnym Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, w trakcie którego wygłosiła fascynujące wykłady na temat filmów o Jamesie Bondzie z naukowego punktu widzenia oraz trucizn w książkach Agathy Christie.

Polski

Strefa chorób środowiskowych drugą strefą specjalną 7. ŚFN

Czym są choroby środowiskowe? To częściowe lub bezpośrednie następstwo narażenia organizmu na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Ich występowanie jest ściśle powiązane ze zmianami środowiska naturalnego – nieustanna eksploatacja oraz nierozważne zarządzanie jego zasobami doprowadzają do powstawania dużej ilości zanieczyszczeń, które z kolei przenikają do wody, gleby, powietrza, skąd mogą z łatwością przedostać się do ludzkiego organizmu. Efekt funkcjonowania w takim otoczeniu przez długi okres może mieć poważne konsekwencje – choroby nowotworowe, genetyczne, układu oddechowego, nerwowego, alergie czy różne zatrucia to tylko niektóre z realnych powikłań.

Polski

Motorsport Zone (not only) for motoring fans

As each year, the Silesian Science Festival KATOWICE will offer the visitors a couple of special zones. During the 7th edition, one of them will be the Motorsport Zone, in which the participants will be able to familiarise themselves with the broad applications of science in various types of motorsports. The coordinator for this year’s special zone will be Mikołaj Sokół, a journalist and F1 expert.

Angielski

POP Science Award 2023: nominate a candidate!

You can submit proposals for nominations to the POP Science Award organised as part of the Silesian Science Festival KATOWICE 2023 until 29 May. The awards are granted in an open competition to persons and projects promoting science communication.

Angielski

General Director of ŚFN receives the ‘Promoter of Poland’ title

Prof. Ryszard Koziołek, General Director of the Silesian Science Festival KATOWICE, and Tomasz Rożek, PhD, one of our ambassadors, received the ‘Promoter of Poland’ titles during the second day of the European Economic Congress held in Katowice.

Angielski

Strefa motorsportu (nie tylko) dla pasjonatów motoryzacji

Jak co roku Śląski Festiwal Nauki KATOWICE zaproponuje publiczności strefy specjalne. Podczas siódmej edycji jedną z nich będzie strefa motorsportu, w której uczestnicy będą mogli zapoznać się z szeroko pojętym wykorzystaniem nauki w różnych rodzajach sportów motorowych. Koordynatorem tegorocznej strefy specjalnej będzie Mikołaj Sokół, dziennikarz i ekspert zajmujący się wyścigami Formuły 1.

Polski

Nagroda POP Science 2023: zgłoś swojego kandydata!

Do poniedziałku 29 maja można zgłaszać propozycje kandydatur do nagrody POP Science Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE 2023. Wyróżnienie to przyznawane jest w wyniku otwartego konkursu osobom i przedsięwzięciom popularyzującym naukę w pięciu kategoriach.

Polski

7th ŚFN visual identity competition

We would like to encourage students and graduates of the universities organising the Silesian Science Festival KATOWICE to participate in a competition to create illustrations, which will become the main motif of the visual identity for the 7th ŚFN.

Angielski

Dyrektor generalny ŚFN oraz ambasador festiwalu z tytułem „Promotora Polski”

Prof. Ryszard Koziołek, dyrektor generalny Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, oraz jeden z ambasadorów naszego przedsięwzięcia dr Tomasz Rożek otrzymali tytuły „Promotora Polski” podczas drugiego dnia odbywającego się w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Polski

Kwietniowa odsłona ŚFN on Tour

Kwiecień to miesiąc, w którym ze szczególną troską podchodzimy do dbałości o środowisko, dlatego w ramach kwietniowej edycji ŚFN on Tour zapraszamy studentów, pracowników uczelni konsorcjum akademickiego oraz mieszkańców miasta Katowice do spotkania nad Rawą i rozmów o Zielonej Strefie Nauki!

Polski

Strony

Nazwa użytkownika