Razem dla Ukrainy – uczelnie organizujące ŚFN pomagają uchodźcom 

Uczelnie organizujące Śląski Festiwal Nauki KATOWICE działają na rzecz pomocy osobom uciekającym z Ukrainy przed koszmarem wojennym.

Polski

Przedłużamy nabór aktywności do programu 6. ŚFN

Jeśli jeszcze nie nadesłaliście propozycji swojej aktywności popularyzującej naukę i sztukę do programu szóstej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, to nic straconego – przedłużamy nabór o trzy tygodnie, a zatem aż do 21 marca.

Polski

Academic Consortium Katowice – City of Science for Polish Science Day

When a famous citizen of Toruń celebrated his birthday in the 15th century, he probably did not think that 547 years later the Polish Parliament would pass a law establishing February 19th as the Day of Polish Science. Nicolaus Copernicus’ birthday was chosen as an annual occasion to recognise the efforts and achievements of Polish scientists.

Angielski

Polish Science Day – top 10 lectures from the 5th ŚFN

On 19 February we celebrate Polish Science Day. On this occasion, we have prepared a list of the most interesting lectures, which took place last October during the 5th Silesian Science Festival KATOWICE, and which can now be accessed and listened to on the ŚFN website under the “Brainary - library for the brain” tab.

Angielski

Dzień Nauki Polskiej – TOP 10 wykładów z ostatniej edycji ŚFN

19 lutego przypada Dzień Nauki Polskiej. Z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych wykładów, które odbyły się w październiku zeszłego roku podczas piątej Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, a które teraz można obejrzeć i wysłuchać na stronie internetowej ŚFN w panelu „Mózgo-teka – biblioteka dla mózgu”.

Polski

Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

Kiedy w XV wieku pewien słynny mieszkaniec Torunia obchodził swoje kolejne urodziny, zapewne nie pomyślał, że 547 lat później parlament RP uchwali ustawę, która ustanowi 19 lutego Dniem Nauki Polskiej. Dzień urodzin Mikołaja Kopernika został wybrany jako doroczna okazja, aby docenić wysiłki i osiągnięcia polskich naukowców.

Polski

We were at Expo 2020 in Dubai!

Scientists from the University of Silesia, Jerzy Jarosz, PhD, Associate Professor from the Institute of Physics, Małgorzata Karolus, PhD, DSc, Associate Professor, and Izabela Matuła, MSc Eng. from the Institute of Materials Engineering, represented the Silesian Science Festival KATOWICE during the Silesian Regional Week in the Polish Pavilion - an exhibition promoting our country at Expo 2020 in Dubai. Between 27 January and 2 February, employees of the Faculty of Science and Technology of the University of Silesia conducted there a series of workshops for children.

Angielski

Byliśmy na Expo 2020 w Dubaju!

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego – dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ z Instytutu Fizyki oraz dr hab. Małgorzata Karolus, prof. UŚ, i mgr inż. Izabela Matuła z Instytutu Inżynierii Materiałowej – reprezentowali Śląski Festiwal Nauki KATOWIE podczas Śląskiego Tygodnia Regionalnego w Pawilonie Polskim – ekspozycji promującej nasz kraj na Expo 2020 w Dubaju. Między 27 stycznia a 2 lutego pracownicy Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ przeprowadzili tam serię warsztatów dla dzieci.

Polski

Recruitment of activities for the 6th ŚFN: an opportunity to receive funding from the University of Silesia

The recruitment of exhibitors for the 6th edition of the Silesian Science Festival KATOWICE started on 15 January and will last until 28 February 2022. All persons submitting activities affiliated with the University of Silesia may apply for funding for the proposed activities.

A few requirements must be met in order to receive funding:

Angielski

“Water Awareness” on the Rawa River - an unusual project by Jagoda Woźna

Walking along the Rawa boulevards, you cannot help but feel that they have become a little more... colourful. It is the work of Jagoda Woźna, who painted the benches, pavement tiles and walls with a number of colourful designs. Her “Świadomość wody” (Water Awareness) project, prepared for the 5th Silesian Science Festival KATOWICE intends to promote interaction between the river flowing here, somewhat concealed, and a stream of passers-by.

Angielski

Strony

Nazwa użytkownika