Składniki festiwalu: Strefa wykładów, Strefa warsztatów i Strefa wystaw

Bogatsi o nowe doświadczenia wyniesione z zeszłorocznej plenerowej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki, wracamy do naszego festiwalowego domu – budynku MCK w Katowicach. W kolejnym tekście z cyklu „Składniki festiwalu” chcemy przybliżyć Wam nasz pomysł na nieco inną niż dotychczas organizację przestrzeni pod festiwalowe wykłady, warsztaty i wystawy.

Polski

Next stop: Science Station

The participants of the Silesian Science Festival KATOWICE are embarking on a grand journey through the world of science, knowledge, and innovation. In between the thematic stations, they can also stop by Science Stations — they just need to get their ‘timetable’ with the festival programme and see when and where they can meet the invited guests. Guests will serve as guides through their respective fields of knowledge and will not only instruct the festival audience on how not to get lost but also how to thrive in it. We would like to take a moment to remind you about the Science Stations — an initiative appearing at the Festival since its 2nd edition.

Angielski

Julia E. Wahl on mindfulness and compassion at the 6th ŚFN KATOWICE!

Julia E. Wahl, PhD, is a psychologist, mindfulness and compassion coach, lecturer, and the founder and director of The Mind Institute and Polish Mindfulness School [Polska Szkoła Uważności]. We will have the pleasure of meeting with Julia E. Wahl during the 6th Silesian Science Festival KATOWICE.   

Angielski

We all live in the Carbocene — Coal Zone at the 6th ŚFN

Everything is made up of coal. It is the most widespread element in the universe, and not only humans but also animals and plants are made of it. Therefore, we cannot limit our understanding of it only to those black lumps of coal extracted on a massive scale in mines — it must be treated multidimensionally, and its essence and the role it plays in the functioning of the entire universe must be understood. A special zone — the Coal Zone designed with the 6th edition of ŚFN in mind will help in adopting appropriate optics.

Angielski

Uważność i współczucie oczami dr Julii E. Wahl na 6. ŚFN KATOWICE!

Dr Julia E. Wahl to psycholożka, trenerka podejścia uważności i współczucia, wykładowczyni, a także założycielka i dyrektorka The Mind Institute oraz Polskiej Szkoły Uważności. Będziemy mieli przyjemność gościć ją w ramach szóstej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.   

Polski

Składniki festiwalu: Przystanki Nauka

Uczestnicy Śląskiego Festiwal Nauki KATOWICE odbywają podróż po świecie nauki, wiedzy i innowacji. Pomiędzy tematycznymi stacjami mogą się zatrzymać na Przystankach Nauka – wystarczy odnaleźć „rozkład jazdy” z programem, na którym podano, gdzie i kiedy będzie można spotkać zaproszonych gości. To oni staną się przewodnikami po świecie danej dziedziny i pomogą nie tylko się w niej nie zgubić, ale może nawet się w niej odnaleźć. Chcemy przypomnieć Wam dzisiaj o Przystankach Nauka – inicjatywie obecnej na festiwalu od jego drugiej edycji.

Polski

Sign up to volunteer at the 6th ŚFN KATOWICE!

The Silesian Science Festival KATOWICE is one of the largest popular science events that cannot be run successfully without the support of volunteers.

Angielski

The rebellious Grzegorz Kasdepke at 6th ŚFN

Grzegorz Kasdepke is one of the most prominent children’s books authors, and is not only well-known in Poland but also to foreign readers. This rebellious and socially active writer and publicist will be our guest at the 6th edition of the Silesian Science Festival KATOWICE.

Angielski

Meet Ewa Węgrzyn, PhD — another guest at the 6th ŚFN

She works at the Department of Jewish Culture at the Institute of Jewish Studies of Jagiellonian University, where she conducts research on the history of Polish Jews after 1945 and Jewish emigration from Poland to Israel after World War II.

Angielski

Zostań wolontariuszem podczas 6. ŚFN KATOWICE!

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE, jedno z największych w Europie wydarzeń o charakterze popularyzującym naukę, nie powiedzie się bez wsparcia wolontariuszy.

Polski

Strony

Nazwa użytkownika