Charity Concert “City of Science for Ukraine” for Ukrainian students and their families

We cordially invite all those interested to a charity concert "City of Science for Ukraine". The goal of the event carried out by seven public universities of the European City of Science Katowice 2024 consortium is to support the fundraiser for the needs of students from Ukraine and their families. Let's meet this Friday, 25 March, in the vicinity of the Faculty of Humanities of the University of Silesia at ul. Uniwersytecka 4 in Katowice.

Angielski

„Miasto Nauki Ukrainie”: charytatywny koncert na rzecz studentów z Ukrainy i ich rodzin

Serdecznie zapraszamy wszystkich na koncert charytatywny „Miasto Nauki Ukrainie”, którym siedem uczelni wchodzących w skład konsorcjum Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 chce wesprzeć zbiórkę finansową prowadzoną na potrzeby studentów z Ukrainy oraz ich bliskich. Spotkajmy się już w ten piątek, czyli 25 marca, w okolicach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach!

Polski

6th ŚFN KATOWICE: Recruitment to the festival programme has just finished!

439 – that is the overall number of popular science activities we have received in the recently finished recruitment to the programme of the 6th edition of the Silesian Science Festival KATOWICE. We appreciate all submissions, thank you!

Angielski

6. ŚFN KATOWICE: zakończyliśmy nabór zgłoszeń do programu! 

439 – tyle propozycji aktywności popularnonaukowych otrzymaliśmy od Was w zakończonym właśnie naborze do programu szóstej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Za wszystkie serdecznie dziękujemy!

Polski

ŚFN on Tour at the Science Festival in Wodzisław Śląski!

“Science – a way for success” is the slogan of the 2nd edition of the Science Festival organised by the 1st Secondary School in Wodzisław Śląski. The event programme includes lectures and workshops prepared by the representatives and employees of the University of Silesia in Katowice. The Festival of Knowledge in Wodzisław will take place on Friday, 18 March.

Angielski

ŚFN on Tour: będziemy na Festiwalu Wiedzy w Wodzisławiu Śląskim!

„Nauka – sposób na sukces” to hasło drugiej edycji Festiwalu Wiedzy organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. W programie wydarzenia znalazły się wykłady i warsztaty przygotowane przez przedstawicieli i jednocześnie pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wodzisławski Festiwal Wiedzy odbędzie się w piątek 18 marca.

Polski

Silesian Scientific Award 2022 – recruitment of candidates

The Silesian Scientific Award (ŚNN) is presented as part of the Silesian Science Festival KATOWICE. It is awarded to researchers and artists, who considerably contribute to the development of science, possess remarkable artistic achievements, and promote Silesian science both nationally and internationally. The award may be granted for overall, lifetime achievements, or for achievements accomplished within two years preceding the year in which the award is presented.

Angielski

Śląska Nagroda Naukowa 2022: ruszyła rekrutacja kandydatów z Uniwersytetu Śląskiego

Już po raz kolejny w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE (ŚFN) zostanie wręczona Śląska Nagroda Naukowa (ŚNN). Przyznawana jest ona badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i prezentują wybitne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę na arenie krajowej i międzynarodowej. Wyróżnienie może być przyznane za całokształt osiągnięć lub za osiągnięcia uzyskane w ciągu dwóch lat poprzedzających rok jego wręczenia.

Polski

Together for Ukraine - universities organising the ŚFN help refugees

Universities organising the Silesian Science Festival KATOWICE are working to help people fleeing the horrors of war in Ukraine.

Angielski

Recruitment of activities for the 6th ŚFN extended

If you have not yet sent your proposals for activities for the 6th edition of the Silesian Science Festival KATOWICE, then you have nothing to worry about! We are extending the recruitment until 21 March.

Angielski

Strony

Nazwa użytkownika