ŚFN on Tour: będziemy na Festiwalu Wiedzy w Wodzisławiu Śląskim!

„Nauka – sposób na sukces” to hasło drugiej edycji Festiwalu Wiedzy organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. W programie wydarzenia znalazły się wykłady i warsztaty przygotowane przez przedstawicieli i jednocześnie pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wodzisławski Festiwal Wiedzy odbędzie się w piątek 18 marca.

Polski

Silesian Scientific Award 2022 – recruitment of candidates

The Silesian Scientific Award (ŚNN) is presented as part of the Silesian Science Festival KATOWICE. It is awarded to researchers and artists, who considerably contribute to the development of science, possess remarkable artistic achievements, and promote Silesian science both nationally and internationally. The award may be granted for overall, lifetime achievements, or for achievements accomplished within two years preceding the year in which the award is presented.

Angielski

Śląska Nagroda Naukowa 2022: ruszyła rekrutacja kandydatów z Uniwersytetu Śląskiego

Już po raz kolejny w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE (ŚFN) zostanie wręczona Śląska Nagroda Naukowa (ŚNN). Przyznawana jest ona badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i prezentują wybitne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę na arenie krajowej i międzynarodowej. Wyróżnienie może być przyznane za całokształt osiągnięć lub za osiągnięcia uzyskane w ciągu dwóch lat poprzedzających rok jego wręczenia.

Polski

Together for Ukraine - universities organising the ŚFN help refugees

Universities organising the Silesian Science Festival KATOWICE are working to help people fleeing the horrors of war in Ukraine.

Angielski

Recruitment of activities for the 6th ŚFN extended

If you have not yet sent your proposals for activities for the 6th edition of the Silesian Science Festival KATOWICE, then you have nothing to worry about! We are extending the recruitment until 21 March.

Angielski

Razem dla Ukrainy – uczelnie organizujące ŚFN pomagają uchodźcom 

Uczelnie organizujące Śląski Festiwal Nauki KATOWICE działają na rzecz pomocy osobom uciekającym z Ukrainy przed koszmarem wojennym.

Polski

Przedłużamy nabór aktywności do programu 6. ŚFN

Jeśli jeszcze nie nadesłaliście propozycji swojej aktywności popularyzującej naukę i sztukę do programu szóstej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, to nic straconego – przedłużamy nabór o trzy tygodnie, a zatem aż do 21 marca.

Polski

Academic Consortium Katowice – City of Science for Polish Science Day

When a famous citizen of Toruń celebrated his birthday in the 15th century, he probably did not think that 547 years later the Polish Parliament would pass a law establishing February 19th as the Day of Polish Science. Nicolaus Copernicus’ birthday was chosen as an annual occasion to recognise the efforts and achievements of Polish scientists.

Angielski

Polish Science Day – top 10 lectures from the 5th ŚFN

On 19 February we celebrate Polish Science Day. On this occasion, we have prepared a list of the most interesting lectures, which took place last October during the 5th Silesian Science Festival KATOWICE, and which can now be accessed and listened to on the ŚFN website under the “Brainary - library for the brain” tab.

Angielski

Dzień Nauki Polskiej – TOP 10 wykładów z ostatniej edycji ŚFN

19 lutego przypada Dzień Nauki Polskiej. Z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych wykładów, które odbyły się w październiku zeszłego roku podczas piątej Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, a które teraz można obejrzeć i wysłuchać na stronie internetowej ŚFN w panelu „Mózgo-teka – biblioteka dla mózgu”.

Polski

Strony

Nazwa użytkownika