Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

Kiedy w XV wieku pewien słynny mieszkaniec Torunia obchodził swoje kolejne urodziny, zapewne nie pomyślał, że 547 lat później parlament RP uchwali ustawę, która ustanowi 19 lutego Dniem Nauki Polskiej. Dzień urodzin Mikołaja Kopernika został wybrany jako doroczna okazja, aby docenić wysiłki i osiągnięcia polskich naukowców.

Polski

We were at Expo 2020 in Dubai!

Scientists from the University of Silesia, Jerzy Jarosz, PhD, Associate Professor from the Institute of Physics, Małgorzata Karolus, PhD, DSc, Associate Professor, and Izabela Matuła, MSc Eng. from the Institute of Materials Engineering, represented the Silesian Science Festival KATOWICE during the Silesian Regional Week in the Polish Pavilion - an exhibition promoting our country at Expo 2020 in Dubai. Between 27 January and 2 February, employees of the Faculty of Science and Technology of the University of Silesia conducted there a series of workshops for children.

Angielski

Byliśmy na Expo 2020 w Dubaju!

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego – dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ z Instytutu Fizyki oraz dr hab. Małgorzata Karolus, prof. UŚ, i mgr inż. Izabela Matuła z Instytutu Inżynierii Materiałowej – reprezentowali Śląski Festiwal Nauki KATOWIE podczas Śląskiego Tygodnia Regionalnego w Pawilonie Polskim – ekspozycji promującej nasz kraj na Expo 2020 w Dubaju. Między 27 stycznia a 2 lutego pracownicy Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ przeprowadzili tam serię warsztatów dla dzieci.

Polski

Recruitment of activities for the 6th ŚFN: an opportunity to receive funding from the University of Silesia

The recruitment of exhibitors for the 6th edition of the Silesian Science Festival KATOWICE started on 15 January and will last until 28 February 2022. All persons submitting activities affiliated with the University of Silesia may apply for funding for the proposed activities.

A few requirements must be met in order to receive funding:

Angielski

“Water Awareness” on the Rawa River - an unusual project by Jagoda Woźna

Walking along the Rawa boulevards, you cannot help but feel that they have become a little more... colourful. It is the work of Jagoda Woźna, who painted the benches, pavement tiles and walls with a number of colourful designs. Her “Świadomość wody” (Water Awareness) project, prepared for the 5th Silesian Science Festival KATOWICE intends to promote interaction between the river flowing here, somewhat concealed, and a stream of passers-by.

Angielski

„Świadomość wody” nad Rawą – niecodzienny projekt Jagody Woźny

Spacerując bulwarami Rawy, nie sposób nie odnieść wrażenia, że zrobiło się tam nieco bardziej… kolorowo. Wielobarwne ławki, płytki chodnikowe i murki to dzieło Jagody Woźny. Jej projekt „Świadomość wody”, który powstał z myślą o 5. Śląskim Festiwalu Nauki KATOWICE ma na celu stworzenie interakcji między płynącą tutaj – nieco ukrytą – rzeką a strumieniem przechodniów.

Polski

EXPO 2020: University of Silesia and ŚFN representatives at the World Expo in Dubai

The Silesian Science Festival KATOWICE has been invited by the Marshall Office of the Silesian Voivodeship to act as the ambassador of our voivodship during the Silesian Regional Week in the Polish Pavilion - the space in which we present our country during the World Expo 2020 taking place in Dubai. Scientists from the University of Silesia will go all the way to the United Arab Emirates to represent the ŚFN.

Angielski

6th ŚFN KATOWICE: submit your proposal to the festival programme

On Saturday, 15 January 2022 the recruitment for the sixth edition of the Silesian Science Festival KATOWICE begun. As usual we encourage you to submit your proposals for any activities popularising science – lectures, workshops, shows, exhibitions, artistic events, and other activities.

Angielski

Katowice with the title of European City of Science 2024!

Now we can officially announce it: Katowice is the European City of Science 2024 (ECS)! The success of the Silesian Science Festival KATOWICE (ŚFN) has significantly contributed to this decision – the EuroScience Association awarding the title appreciated, among others, exemplary cooperation between city authorities and universities organising ŚFN, headed by the originator and leader of the project, the University of Silesia. Prof.

Angielski

Nabór zgłoszeń do 6. ŚFN: szansa na dofinansowanie dla aktywności z UŚ

Nabór do grona wystawców szóstej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE rozpoczął się 15 stycznia i potrwa do 28 lutego. Wszystkie osoby zgłaszające aktywności z afiliacją Uniwersytetu Śląskiego mogą starać się o dofinansowanie proponowanych działań.

Polski

Strony

Nazwa użytkownika