ŚFN Participants Get a Discount at Muzeum Śląskie!

Another, already fourth edition of the Silesian celebration of science will be held on 25-27 January 2020. Muzeum Śląskie (Silesian Museum) is a partner of the event. The participants of ŚFN get a discoount at Muzeum Śląskim!

If you show the evidence of your Festival registration, you will get a discount and pay PLN 12 (price of reduced group ticket for individual participants) or PLN 1 (price of ticket for schools, organised groups and amnassadors of the event), The promotion is valid from 25 January to 2 February 2020.

Angielski

Na uczestników ŚFN czeka zniżka w Muzeum Śląskim!

Kolejna, czwarta już, odsłona śląskiego święta nauki odbędzie się od 25 do 27 stycznia 2020 roku. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Śląskie. Na uczestników wydarzenia czeka zniżka w Muzeum Śląskim!

Za okazaniem dowodu rejestracji na festiwal goście otrzymują w Muzeum zniżkę w postaci biletu w cenie 12 zł (cena biletu ulgowego grupowego dla indywidualnych uczestników) oraz biletu w cenie 1 zł (dla szkół i grup zorganizowanych oraz dla ambasadorów wydarzenia). Promocja obowiązuje w dniach 25.01 – 2.02.2020.

Polski

Exhibition „Polish Science in the Interwar Period" as part of 4th ŚFN KATOWICE

Polish science in the interwar period was based on 25 active institutions of higher education, including 5 universities and 2 universities of technology, 48,000 students, resurgent academic life and significant success in various fields of science (from humanties to medicine and exact sciences) - this is how we can briefly describe the condition of Polish science and higher education between the wars.

Angielski

Conference „Towards Green Economy” near 4th ŚFN KATOWICE

Marshal of the Voivodeship Jakub Chełstowski invites to the international conference "Towards Green Economy", which will be held near this year's edition of Silesian Science Festival KATOWICE in the International Congress Centre. The conference is planned for 27-28 January 2020. It will take place on the Auditorium Stage in the International Congress Centre, featuring a wide international circle of renowned guests, notably Elisa Ferreira - European Commissioner for Cohesion and Reforms.

Angielski

Konferencja „W kierunku zielonej gospodarki” w otoczeniu 4. ŚFN KATOWICE

Marszałek Województwa Jakub Chełstowski zaprasza na międzynarodową konferencję pt. „W kierunku zielonej gospodarki”, która odbędzie w otoczeniu tegorocznego Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Konferencja jest zaplanowana w dniach 27-28 stycznia 2020 r. na scenie audytoryjnej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i zgromadzi szerokie, międzynarodowe grono znamienitych gości  z całej Europy na czele z Panią Komisarz ds. Polityki Spójności i Reform Elisa Ferreira.

Polski

Wystawa „Polska Nauka w 20-leciu międzywojennym" w ramach 4. ŚFN KATOWICE na rynku w Katowicach

Polska nauka w 20-leciu międzywojennym to 25 działających szkół wyższych, w tym wśród szkół publicznych: 5 uniwersytetów i 2 politechniki, 48 tys. studentów, odradzające się życie akademickie i znaczące sukcesy w wielu dziedzinach nauki (od nauk humanistycznych po medycynę i nauki ścisłe) ‒ tak można by w ogromnym skrócie opisać stan polskiej nauki i szkolnictwa wyższego w czasach międzywojnia.

Polski

POP Science – End of the Competition

We have finished the voting for POP Science competition in which the Internet users chose their favourite science communicators. You could vote in one or several categories. The competition enjoyed great interest - overall 20,586 votes were registered, including:

• 5177 votes in "Video blog" category,

• 4228 votes in "Blog or website" category,

• 3865 votes in "Radio broadcast or podcast" category

• 3905 votes in "Think globally, act locally – scientist and/or lecturer from a university in the Silesian Voivodeship" category,

Angielski

Registration for special events has started!

Registration for special events has started! We have announced the programme of events that will take place on the following five stages:

• MAIN STAGE,

• WORLD SCIENCE STAGE,

• SCIENCE VARIETY STAGE,

• SCIENCE CORNER STAGE,

• E-SPORT POINT STAGE

Angielski

Strony

Nazwa użytkownika