Jesteś tutaj

5. ŚFN

Cyberprzestępstwo – i Ty możesz paść jego ofiarą ONLINE

Internet stał się pewną przestrzenią, w której koncentruje się znaczna część naszej aktywności życiowej. Ta tendencja nie pozostała niezauważona przez przestępców, którzy czyhają na wykorzystanie niezabezpieczonych systemów i nieświadomych użytkowników. W trakcie warsztatów przedstawimy publiczności współczesne zagrożenia w sieci oraz sposoby ochrony przed nimi. Uczestnicy poznają metody, jakie wykorzystują cyberprzestępcy, aby osiągnąć swoje cele, a także dowiedzą się, czym są m.in. hacking, phishing, kradzież tożsamości czy fałszerstwo internetowe.

MoCap: kino, gry i medycyna

Czy rozrywka może mieć cokolwiek wspólnego z rozwojem technik diagnostycznych? Okazuje się, że zdecydowanie tak. Od około 20 lat obserwujemy radykalną zmianę jakości w kinematografii i świecie gier komputerowych. Przełom nastąpił pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, gdy do produkcji filmowej zaprzęgnięto ledwie raczkującą technologię, której początek w dość intrygujący sposób wiąże się z chodzeniem, ale na czterech nogach. Wtedy właśnie świat rozrywki udowodnił, że w akceleracji technologii nie ustępuje branży militarnej.

Mediacje pracownicze, czyli rozwiązywanie sporów w zakładzie pracy ONLINE

Mediacje są jedną z metod rozwiązywania sporów, realizowaną na różnych płaszczyznach życia społecznego – począwszy od spraw rodzinnych, cywilnych, poprzez spory karne, rówieśnicze, aż po pracownicze. Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia do porozumienia w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej, tj. mediatora. Ostatnimi czasy mediacje pracownicze cieszą się coraz większą popularnością. Kiedy w miejscu pracy dochodzi do sytuacji konfliktowych, pracodawcy częściej i chętniej sięgają po nieantagonistyczną metodę rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja.

Neutrina wokół nas

Neutrina to cząstki elementarne bardzo rozpowszechnione we wszechświecie. Wokół nas są ich miliardy, ale nie odczuwamy ich obecności, ponieważ bardzo niechętnie oddziałują z materią. W czasie wykładu zostaną przedstawione własności tych cząstek oraz eksperyment T2K, w którym bada się oddziaływania neutrin. Eksperyment ten jest realizowany w Japonii z udziałem fizyków z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Optometria jako kierunek przyszłości

Optometria to dziedzina wiedzy zajmująca się procesem widzenia, a przede wszystkim jego ochroną, usprawnieniem i rozwojem. Podczas wykładu poznasz prawie wszystkie tajemnice pracy optometrysty.

Zbiory i systemy rozmyte

W trakcie wykładu zostaną przedstawione techniki przetwarzania danych niedokładnych, nieprecyzyjnych z użyciem zbiorów rozmytych. Jest to bardzo prosta i intuicyjna technika, inspirowana ludzkim uogólnianiem informacji. W ramach zajęć zostaną zaprezentowane proste przykłady oraz ich zastosowanie w otaczającym nas śwecie.

Sztuczna inteligencja – wczoraj, dziś, jutro

Wykład poświęcony będzie zmianom zachodzącym w dziedzinie sztucznej inteligencji – jak była postrzegana w swoich początkach, w jakich zastosowaniach spotykana jest obecnie, a także jakie pokładane są w niej nadzieje na przyszłość. Słuchacze dowiedzą się, czym jest termin „sztuczna inteligencja”, jaki wpływ na jej postrzeganie miały dzieła filmowe i literatura science fiction oraz w jakim kierunku zmierzają badania nad nią (szczególnie w kontekście tzw. big data).

Strony

Nazwa użytkownika